Alle i samfundsnyttigt arbejde

Socialdemokraternes nyvalgte forkvinde Helle Thorning-Schmidt har lagt ud med et ønske om at hæve pensionsalderen. For mig er det et spørgsmål, om det bliver nødvendigt. Det bør istedet tilstræbes at få alle i arbejdsfør alder i arbejde og vel at mærke i samfundsnyttigt arbejde. Dette sidste er ikke tilfældet med de 500 kvinder og mænd, militæret vil udvide antallet af ansatte med i årene fremover. De bør i stedet have mulighed for at komme til at gøre nytte i samfundshusholdningen. En af de, der i min ungdom var med til at vise mig det, der for mig blev livets retning, den radikale folketingsmand, højskolelærer Kristian Nygaard, Høng (1888 – 1954), har jeg hørt sige: „Hver krone, der gives ud til militær, er givet forkert ud“. Det, mener jeg, også gælder et halv sekel senere.

Henning Sørensen
Irisvej 17
8500 Grenå