Diakonipris til PREP-kirke

Kolonien Filadelfias Diakonforbund uddelte på sit årsmøde i sidste weekend Den Diakonale Udviklingsstøtte. Støtten, der udgør 5000 kr, gik i år til parkurset PREP ved Skelgårdskirken på Amager.

PREP-folkene i Skelgaardskirken

Støtten tildeles hvert år af Kolonien Filadelfias Diakonforbund til et diakonalt projekt, som forbundet finder har en eksemplarisk karakter og vil kunne være til inspiration for andre.
Ved Skelgaardskirken på Amager har man tidligere afholdt PREP kurser, og det sker igen til september, for første gang som et weekend-kursus.
PREP (Prevention and Relationship Enhancement Program) er et kursusprogram for par, der ønsker at arbejde med deres forhold. Kurserne giver praktiske redskaber til at skabe god og tryg kommunikation og konfliktløsning. PREP er værdibaseret, men uafhængig af religion og politik
PREP er oprindeligt et amerikansk, forskningsbaseret koncept. Modum Bads Samlivscenter i Norge har oversat og bearbejdet konceptet til norske forhold. I Norge støttes PREP i dag af det offentlige, fordi man har erkendt, at forebyggelse af samlivsproblemer er et samfundsanliggende.
I Danmark er man ligeledes i færd med at udvikle et selvstændigt PREP kursus med inspiration fra det norske og amerikanske koncept.