Du kan ikke nå det ved at stå på tæerne

„- og til brodersindet, kærlighed „ (2. Pet. 1,7)Af Oswald Chambers

Kærlighed er noget ubestemt for de fleste af os; vi ved ikke, hvad vi mener, når vi taler om kærlighed. Kærlighed er uden vaklen at foretrække en person for en anden, og på det åndelige område kræver Jesus, at han selv skal være den, der således foretrækkes (jf. Luk. 14,26). Når Guds kærlighed er udgydt i vores hjerter ved Helligånden, får Jesus Kristus let førstepladsen; derefter må vi øve os i at føje de ting til, som Peter nævner.

Det første, Gud gør, er at banke uægthed og fromme manerer helt ud af mig. Helligånden åbenbarer, at Gud elsker mig, ikke fordi jeg var elskelig, men fordi det er hans natur at elske. „Vis du nu den samme kærlighed til andre,“ siger han. —“Elsk, som jeg har elsket dig. Jeg vil bringe alle mulige mennesker til dig, som du ikke kan respektere, og du må vise min kærlighed over for dem, sådan som jeg har vist den over for dig.“ Du kan ikke nå det, selvom du står på tæerne.

Nogle af os forsøgte, men vi blev snart trætte. „Herren er langmodig…“ Lad mig se ind i mig selv og se, hvordan han har taget sig af mig. Bevidstheden om, at Gud har elsket mig til det yderste, til den bitre ende af al min synd og usselhed og egenkærlighed og uret, vil sende mig ud i verden for at elske på samme måde. Guds kærlighed til mig er uudtømmelig, og jeg må elske andre med hans kærlighed til mig som det faste udgangspunkt. Min vækst i nåden standser i samme øjeblik, jeg bliver fornærmet på nogen. Jeg bliver fornærmet, fordi jeg har et sært menneske at leve sammen med. Men tænk bare på, hvor ubehagelig jeg har været over for Gud! Er jeg parat til at blive så ét med Herren Jesus, at hans liv og hans sødme strømmer ud gennem mig hele tiden? Hverken naturlig kærlighed eller guddommelig kærlighed vil kunne holde sig, hvis den ikke bliver plejet. Kærlighed er noget spontant, men det kræver disciplin at vedligeholde den.

Selv om Oswald Chambers kun har skrevet én bog selv, bærer over 30 titler hans navn. Bøgerne blev til ved, at hustruen Biddy skrev notater fra hans bibeltimer. Efter Chambers død blev det hustruens og datterens livsopgave at videregive hans ord til hele verden. Bogen „Alt For Ham“ er den mest læste andagtsbog i den engelsksprogede verden.