Guds kærlighed er UNIK

James Commey, pastor i International Harvest Christian Centre i
København, udlægger søndagens tekstHvad kommer du først og fremmest til at tænke på, når du læser denne tekst?– At Jesus Kristus kom for at opsøge og frelse det fortabte. At Jesus som vores øverste hyrde udviser betingelsesløs kærlighed til alle sine får.
Hvad var det, der fik hyrden til at efterlade de 99 for at søge efter det ene, der var fortabt?
– Ihærdigheden hvormed kvinden søgte efter den ene sølvmønt, selvom hun stadig havde ni tilbage, får mig til at tænke over, hvor meget den ene sølvmønt betød for hende.
Er synderen så vigtig for Gud? Hvis det er tilfældet, hvad burde vores holdning til fortabte syndere da være? Hvis et fortabt får kan bringe så stor en glæde til hyrden, hvor stor en glæde vil han da have over de 99?

Gud er hyrden

Jesus taler igen og igen i billeder og lignelser i de fire evangelier. Hvorfor vælger han at kommunikere på denne måde, tror du?
– I de fire evangelier kommunikerede Jesus sandheder til hans hørere på en sådan måde, at de kan relatere til det i deres daglige liv. Brugen af lignelser og billedsprog gav også en dybere forståelse af de emner, Jesus prøvede at kommunikere til sine hørere.
For eksempel forstod de folk, han talte til, forholdet mellem hyrden og fårene. De fleste mellemøstlige kulturer forstår den værdi, fårene har for hyrden. De fleste af hans hørere, som sikkert var bekendt med det gamle testamente, vidste at Gud er hyrden, og at vi er hans får.
– Fårene og drakmerne bliver tillagt høj værdi. Får var en kilde til levebrød og indkomst for mange hjem og familier. Sølv var et handelsmiddel og et tegn på rigdom. Ved at bruge billedsprog viste han, at enhver sjæl har værdi for ham. Han ønskede, at vise sine hørere at de fortabte får og drakmerne var så værdifulde, at han ville efterlade alt for at drage ud og lede efter dem, indtil han fandt dem.

Alle forstår Jesus

Du er pastor for en multietnisk menighed. Er Jesu billedsprog noget, der siger alle nationaliteter noget?
– Det vil nok være en overdrivelse at sige at alle kulturer vil forstå og fortolke Jesu billedsprog på samme måde, men som pastor for en multietnisk kirke med over 15 nationaliteter har jeg ikke oplevet en situation, hvor folk har misforstået de elementer Jesus brugte i sine lignelser for at bringe sit budskab ud.
Jeg kan næsten med hundrede procent sikkerhed sige at alle nationaliteter kan identificere sig med det billedsprog Jesus bruger i lignelserne.

Nødvendigt at
tale om synd

– Jesus taler om synd både i beretningen om det forsvundne får og den tabte sølvmønt. Det moderne menneske er normalt ikke meget for at tale om synd. Hvad kan vi kristne gøre, så mennesker alligevel hører og forstår evangeliet om Jesu død og opstandelse?
– At prædike synd fra prædikestolen eller på nogen måde at diskutere det, er ikke et populært fænomen i denne generation. Men synd er altså årsag til megen, hvis ikke al den fare og ondskab vi ser omkring os i dag. På trods af sin upopularitet, så kan evangeliet hverken prædikes eller diskuteres, uden at spørgsmålet om synd kommer op. Vi har alle syndet og mistet herligheden fra Gud, og jeg tror på, at vi har brug for en Helligånds-vejledt tilgang til, hvordan vi kan præsentere evangeliet til denne generation, hvis sind er blevet blindet af djævlen (2 Kor. 4:4). „Fordi de ser og dog ikke ser, og hører og dog ikke hører og heller intet fatter“, står der i Matt. 13:13.
Vi kan muligvis få denne generation til at forstå og værdsætte evangeliet om Jesu død og genopstandelse, hvis vi præsenterer det ud fra, hvad der motiverede Jesus død på korset, nemlig kærlighed til verden. Og viser dem, hvordan de kan tage imod denne kærlighed, gennem erkendelsen af adskillelse fra Gud på grund af synd. Vi har brug for at lægge vægt på, hvor meget de er værd i Guds øjne, og det faktum, at Gud vil efterlade alt for at drage ud og finde dem og tage dem til sig.

Betingelsesløs

Hvis en mand glædes så meget over at have fundet får nr. 100, når han har 99 får i forvejen, må teksten vidne om en enorm kærlighed til det ene får. Hvad viser det os om Guds kærlighed?
– Denne historie viser det helt unikke ved Guds kærlighed. Guds kærlighed er betingelsesløs og ikke afhængig af, hvem vi er, og hvad vi kan give ham.

Begejstring i Himlen

Guds engle jubler hver gang en synder omvender sig, fortæller teksten. Skal vi tage det bogstaveligt?
– Det ville slet ikke være galt at tage det bogstaveligt. I denne del af teksten kan vi ikke sige at Jesus talte i lignelse eller brugte billedsprog. Han fortalte os præcis, hvad der sker når sjæle bliver frelste – der er begejstring i Himlen! Vi får himlen til at fryde sig, når vi tillader at Gud bruger os til at bringe de fortabte får hjem.
Interview: Solveig B. Berner

Luk. 15:1-10:

Det forsvundne får
En dag var der særlig mange skatteopkrævere og andre, der var på kant med loven, som kom for at høre Jesus. 2Farisæerne og lovlærerne kritiserede Jesus for at have med den slags mennesker at gøre. »Han spiser oven i købet sammen med dem!« sagde de. 3Da brugte Jesus dette billede:
4»Hvis en mand har 100 får, og et af dem bliver væk, forlader han så ikke de 99 og går ud og leder efter det, der er blevet væk? 5Og hvor glad bliver han ikke, når han finder det! Han lægger det på sine skuldre, 6og så snart han er kommet hjem, råber han til sine venner og naboer: ‘Jeg fandt det får, der løb væk!’ 7Jeg siger jer: Sådan er det også i Himlen; der bliver større glæde over den synder, der vender hjem til Gud, end over de 99, der aldrig havde brug for hjælp.

Den tabte sølvmønt
8Eller hvis en kvinde har ti kostbare sølvmønter, og hun en dag mister den ene, mon så ikke hun tænder lys og fejer og gennemsøger hele huset, indtil hun finder den? 9Og når hun finder den, råber hun til sine venner og naboer: ‘Det skal fejres! Jeg har fundet min sølvmønt!’ 10Sådan er det også i Himlen, hvor Guds engle jubler, hver gang en synder omvender sig.«


Artiklen fortsætter efter annoncen: