Indre Mission må forny sig

IMs ledelse klamrer sig til en folkekirke, som ikke længere eksisterer

Indre Mission opstod i 1861 som en vækkelse blandt ganske almindelige mennesker, der mente at Gud havde mere at byde på, end de fik i statskirken.Havde det ikke været for Vilhelm Beck kunne bevægelsen være blevet en meget stor frikirke. Men ret hurtigt fik præste-formanden ledt bevægelsen ind i folkekirken. Det har mange præster senere rost ham for i høje toner. Men spørgsmålet er, om det nu var så klogt…
Jo, IM har påvirket folkekirken positivt gennem både præster og kirkegængere, og ikke mindst gennem søndagsskoler, som har hjulpet mange danskere til en personlig tro.
Men IM har med sine trofaste kirkegængere også holdt liv i en statskirke, som nu efterhånden viser sig umulig. Og ukristelig. Vi behøver blot nævne navne som Grosbøll og Lindhardt. Eller den politisk påduttede vielse af homofile.
IM har også måttet tilpasse sig et system, hvor dåben har fået en for dominerende plads på bekostning af troen og livet. For Jesus taler jo ikke kun om at døbe, men om at „lære dem alt det, som jeg har befalet jer“. Og hele Ny Testamente lægger op til, at vi skal leve et forandret liv.
Uden tro og forandring bliver kristenliv en march på stedet og forkyndelsen bare poesi uden konsekvenser.
Måske skulle IMs ledelse for en gangs skyld undlade at slå fast med syvtommer søm, at IM ikke vil forlade folkekirken – og i stedet give sine venner fri til at oprette valgmenigheder, frimenigheder og eksperimentere med andre måder at være kirke på. Vi har nok brug for konservatisme, når det gælder tros-grundlaget, men ikke, når det gælder formerne. Både samfundet og folkekirken har totalt forandret sig siden 1861. Evangeliet er det samme, men folkekirken er stivnet og IM må se at komme videre.