Nej tak til mobning i fremtiden

Den, der blivet mobbet, skal have en personlig hyrde… Efter bibelsk modelMan har nogle såkaldte ”trafikinformatører” – det er mennesker, som selv har været udsat for en alvorlig, stærkt invaliderende trafikulykke. De kommer rundt på blandt andet skoler og fortæller deres historie.
Tilsvarende kunne man have “mobningsinformatører” – personer, som selv er blevet mobbet i svær grad, er blevet ældre og mere nuanceret kan se, hvad der skete, hvorfor det skete, voksenverdens svigt, hvilket helvede det var, hvordan de selv er kommet videre.
Disse mennesker kunne rekvireres til en klasse, som har mobbeproblemer tæt på.
Nogle forældre har af mange forskellige årsager ikke overskuddet til at gå til skolen og prøve at hjælpe deres børn, når de er udsatte og bliver mobbede. Der er også mange andre situationer med elev – elevrelationer og for den sags skyld også elev – lærer relationer, som ikke fungerer.
Kunne man forestille sig, at nogle ville gå med disse forældre til skolen, støtte og hjælpe dem til at komme igennem med de iagttagelser, som gør, at noget i barnets skoleliv skal ændres?
Skulle det være et landsdækkende netværk? Kunne nogle i menighederne stille sig til rådighed for forældre, som havde det behov?

Hyrdebilledet som model
Hvordan skal vi forældre og måske også lærere tænke, når det gælder omsorgen for vore børn/ elever? Har Skaberen lagt alt så dybt ned i os, at alt kører pr. automatik: ser vi nogen lide, går vi omgående i gang med at rette op på situationen og gøre den værdig for alle?
Der er en model – et billede, som jeg kommer tilbage til gang på gang, trods det ikke i landskabet er så almindeligt mere: Hyrden.
Bibelen taler om Gud som Hyrden:
Salme 23: Herren er min hyrde…. – om den omsorg på alle plan og i alle livets situationer, Gud giver sine børn.
Ezekiel kap. 34 om Israels slette hyrder og den rette hyrde.
Lukas evangeliet kap. 15: Lignelsen om det mistede får Johannes evangeliet kap. 10 Jesus Kristus som Den gode Hyrde …..”Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde sætter sit liv til for fårene.
Den, der er daglejer og ikke er hyrde og ikke selv ejer fårene, ser ulven komme og lader fårene i stikken og flygter, og ulven går på rov iblandt dem og jager dem fra hinanden; for han er daglejer og ligeglad med fårene.”

Hyrden – en problemknuser
Hyrdens liv og færden kredser om det betroede: lammene og fårene. Afrikanske hyrder kan med deres hyrdestav drive selv en løve på flugt!
Hyrden løser opgaven, han er sat til. Hyrden kender sine får så godt, at han kan aflæse deres aktuelle tilstand!
Hyrden har ikke alle svar på forhånd, men kaster sig ud i opgaven i den forvisning, at der til alle problemer og i alle udfordringer er en vej at gå!
Daglejeren kikker på klokken og lønnen!

Jørgen Løvstad, lærer og foredragsholder
(www.vaelg-livet.dk)