Nye præster i hovedbestyrelse

Indre Missions hovedbestyrelse har fået nye medlemmer.Ifølge vedtægterne skal halvdelen af bestyrelsen bestå af folkekirkepræster, og det krav opfylder de to nye ansigter, der afløser Tage Rasmussen og Knud Erik Braüner.
De to nye er Knud Erik Nielsen, som er sognepræst ved Sct. Catherinæ Kirke i Hjørring, og Peter Hauge Madsen, som er sognepræst ved Sct. Nicolai Kirke i Rønne og har tidligere været ungdomskonsulent i Indre Mission.
Indre Mission har desuden ansat teolog Daniel Ettrup Larsen som Tværkulturel Konsulent, og ungdomskonsulent Jens Medom Madsen forflyttes fra 1. september fra Hinnerup til København, hvor han skal være storbysekretær.
– ole