Åbent brev til Bertel Haarder

Fra forældre til børn på SamuelskolenKære Bertel Haarder

Undervisningsminister Bertel Haarder har med fratagelsen af offentlig støtte tvunget Samuelskolen i Rødovre til at lukke.

Vi henvender os til dig som samlet forældregruppe til børnene på Samuelskolen.

Det er med chok, at vi som forældre til børn på Samuelskolen har erfaret, at dit ministerium har i sinde at lukke vores skole.
Vi holder meget af og er særdeles tilfredse med Samuelskolen.

Vi kan fuldt ud stå inde for undervisningens kvalitet og den sociale trivsel, som hersker på skolen. Vores børn klarer sig godt og udvikles positivt både fagligt og socialt, som man bedst kan ønske sig som forældre.
Men vi forstår, at dit ministerium er af en anden opfattelse, hvilket vi kun kan være helt uenige i.

Vi finder det derfor rimeligt, at du i din endelige beslutning om at lukke skolen også tager hensyn til forældrekredsens erfaringer og viden om forholdene på Samuelskolen og ikke blot lukker skolen på baggrund af dine embedsmænds holdninger og vurderinger baseret på enkelte besøg. Vi er både kompetente og kritiske forældre, som følger grundigt med i, hvad vore børn bliver udsat for i skolen, og synes således, vi bliver kraftigt underkendt som aktører i denne sag.

Du må også forstå, at du ved lukningen af skolen påtager dig et enormt socialt ansvar over for de cirka 70 elever, som går på skolen, da du derved fjerner deres daglige tryghed og trækker det sociale grundlag fuldstændig væk under dem.

Derudover må du forstå, at Samuelskolen også underviser ”elever med særlige behov”, som ved tilbagevenden til folkeskolen med vores erfaring med stor sandsynlighed vil gå til grunde.
På Samuelskolen tilbydes vilkår og muligheder, der bevirker, at også disse børn får en chance til at udvikle sig. Alt sammen med det mål og håb, at de senere vil ende som selvstændige og gode borgere, som selv kan tage ansvar for deres tilværelse.
Den mulighed er nu truet.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Vi skal blankt erkende, at forældrekredsen overhovedet ikke deler dit ministeriums vurdering af forholdene på skolen, og er alvorligt bange for, at lukningen mere bærer præg af heksejagt og politik end af nødvendighed. Blot for at man fra politisk hold er i stand til at vise, at det ikke kun er muslimske friskoler, der lukkes, men også kristne.
Men vi håber, vi har uret.

Vi forventer derfor, at du som liberal og ansvarlig minister på seriøs vis vurderer dine embedsmænds afgørelse om lukning af Samuelskolen og sikrer, at du kan stå inde for konsekvenserne. Både for skolens elever, forældre og de ansatte på skolen.
Vi forventer, at du selv besøger skolen, taler med forældrekredsen og danner dig et indtryk af forholdene, inden du besegler skolens fremtid.
Du skal være mere end velkommen.

Den samlede forældregruppe


Artiklen fortsætter efter annoncen: