Fortsæt på trods af modstand

„Satan afskar os fra det.“ (1 Thess 2,18)
Siden første gang godheden kom i konflikt med ondskaben, har Satan afskåret os. Fra alle kompassets retninger, langs hele kamplinjen, har Satan hindret.
Hvis vi arbejder på marken, forsøger han at brække ploven. Hvis vi bygger muren, arbejder han for at vælte stenene ned. Hvis vi vil tjene Gud i konflikter, forsøger Satan at hindre os.
Første gang, han hindrede os, var, da vi kom til Jesus Kristus. Vi havde voldsomme kampe med Satan, da vi første gang så på korset og fik liv. Nu, hvor vi er frelst, forsøger han at hindre fuldkommenheden i vores personlige karakter.
Du kan lykønske dig selv og sige: „Jeg har hidtil vandret konsekvent. Ingen kan anfægte min integritet.“ Pas på med at prale, for din dyd vil blive prøvet. Satan vil rette sine angreb mod den dyd, som du er mest kendt for. Hvis du har haft en fast tro, vil det ikke vare længe før din tro bliver angrebet. Hvis du har vært ligeså ydmyg som Moses, kan du forvente, at du bliver fristet til at tale forhastet. Fuglene hakker på den mest modne frugt, og vildsvin stikker deres tænder i de mest udsøgte vinranker.
Vi kan stole på, at Satan vil hindre os, når vi er hengivet til bøn. Han går vore bønner efter og gør vores tro svag, for at vi om muligt kan gå glip af en velsignelse.
Satan er også årvågen til at forstyrre den kristne indsats. Der har aldrig været en vækkelse i kristenheden, uden at den har haft en modstander. Så snart Esza og Nehemias begyndte at bygge muren, blev Sanballat og Tobija oprørt til at forhindre dem i det (Neh 2,19).
Hvad så? Vi bliver ikke bekymret, fordi Satan hindrer os, for dette er et bevis på, at vi er på Herrens side og gør Herrens værk. I Hans styrke vil vi vinde sejren og triumfere over vores modstander.