Vesten må stadig vælge

For 25 år siden udkom en bog af Marius Baar: ”Vesten må vælge”, med undertitlen Isak eller Ismael, Kristendom eller Islam. Bogen er højaktuel på baggrund af de talløse terrorhandlinger, som hver gang viser sig at være udført af muslimer i had mod jøder eller det kristne Vesten. Idet han refererede til Koranens bud, erklærede den muslimske oprørsleder Ayatolla Khomeini i Iran allerede i 1979 krig mod Vesten ved hjælp af indvandring og børnefødsler. Målet var magtovertagelse og indførelse af islamisk lov, evt. ved brug af vold og terror.
Israel har i alle årene, siden det i 1922 fik Folkeforbundets løfte om oprettelse, og især siden FN bekræftede løftet i november 1947, været udsat for næsten daglige angreb, og har flere gange måttet gå i regulær krig for at bevare dets eksistens.
Terroren har som bekendt for alvor også bredt sig til Vesten. Den multikulturelle elite, såvel Vestens som Islams, fordømmer selvfølgelig ivrigt, men nægter at se i øjnene, at roden til terroren er Islams krav om verdensherredømme. Man erkender, at det er muslimer, der udfører handlingerne, men påstår hårdnakket, at der er tale om ekstremister.
Store undersøgelser i England og Tyskland blandt anden- og trediegenerationsindvandrere afslører, at integrationen er slået totalt fejl. Langt flertallet holder fast ved deres islamiske kultur og livsform inklusive sharia og ønsker denne indført til erstatning for værtslandenes lovgivning og tradition om nødvendigt med vold og terror inklusive villighed til selvmordsmartyrium. De føler sig ikke som englændere/tyskere og ønsker ikke at gøre det.
Det er et slag i ansigtet på multikulturalisterne, at gerningsmændene ingenlunde var ekstremister, men alle viser sig at være stilfærdige, velrenommerede borgere i almindelige stillinger eller studenter med upåfaldende adfærd og gode vidnesbyrd fra naboer og venner.
Det er politikernes forpligtelse at vogte Danmark og den danske kultur for det danske folk og for dem, som sammen med os kan glæde sig derover.
Muslimernes opførsel i Gjellerupparken, Vollsmose og på Nørrebro m.fl. indicerer, at de hører hjemme i muslimske lande.
Vesten må vælge: Kristendom eller Islam!
(Forkortet af red.)
Jørgen D. Grønbæk
Holstebrovej 65
7800 Skive