Baptister fik minister i tale

Kirkeminister Bertel Haarder vil gerne lytte og tage hensynEfter talrige forsøg lykkedes det endelig fredag den 14. oktober en delegation fra BaptistKirken i Danmark at få et møde med kirkeminister Bertel Haarder.

Kirkeminister Bertel Haarder har ikke meget forståelse for baptisternes utilfredshed

Anledningen var dels sagen om civilregistrering, som også for frikirkemedlemmer foregår i folkekirken. Den ordning finder baptister og mange andre ikke-medlemmer af folkekirken diskriminerende. Dels ønskede Finn Basnov, Ebbe Holm og Jan Kornholt fra Baptistkirken at diskutere muligheden for SU til frikirkernes præsteuddannelser.
Ifølge BaptistKirkens nyhedsbrev nåede mødedeltagerne ikke frem til nogen konklusion. Bertel Haarder gav dog udtryk for, at han ikke forstod baptisternes oplevelse af ulighed. Til gengæld vil han gerne fortsat lytte til og tage hensyn til minoritetsgrupper.
Derfor er baptisterne også inviteret til et tre timers orienteringsmøde den 27. oktober om nye procedurer for civilregistrering og kirkebogsføring.
– ole