Helligånds-fornyede katolikker mødtes i Frankrig

Katolske kardinaler, biskopper og præster mødtes for nylig i Frankrig til en karismatisk retræte for at lære Helligånden bedre at kende.Det fortæller pastor Benny Blumensaat fra Esbjerg, der deltog som eneste skandinav.
-For mig selv var retræten medvirkende til, at jeg blev bekræftet i mit kald som præst, at jeg oplevede en berøring af Helligånden i mit indre i form af indre helbredelse. Indre sår blev lægt, beretter Blumensaat.
-Jeg fik en ny overbevisning om, at jeg som prædikant ikke skal gå på kompromis med verden, og at vi skal forkynde hele kirkens tro og lære, også selv om jeg bliver upopulær.
Retræten foregik fra den 25. september til den 1. oktober og samlede 850 præster, flere kardinaler og cirka 20 katolske biskopper fra 71 lande, i en lille landsby ved navn Ars, syd for Lyon i Frankrig.
Den verdenskendte nonne Søster Briege McKenna, som har helbredelsens nådegave og som flere gange har besøgt Danmark, og pater Kevin Scallon, som arbejder sammen med hende, var indbudt.
Selve organisationen af retræten stod ét af kirkens nye fællesskaber for, nemlig „Saligprisningernes“ fællesskab, som består af både præster, søstre, familier og enlige.
– Søstrene og brødrene stod bl.a. for lovsangen, hvilket de gjorde eminent, men hele retræten var en kæmpe succes, en manifestation af Helligåndens virken, siger Blumensaat.

Omvendelse, helbredelse og tungetale

Tirsdag underviste pater Kevin Scallon om omvendelse og præsterne gik til skrifte hos hinanden.
Om eftermiddagen underviste Søster Briege McKenna om cølibatet, og messen blev forestået af Kardinal Philippe Barbarin fra Lyon.
Onsdag var der helbredel-ses-gudtjeneste, hvor „Jesus i Sakramentet“ blev båret gennem kirken, og mange modtog en særlig berøring og helbredelse af Jesus. Messen blev forestået af biskop Stanislaw Rylko, som er præsident for Det Pontifikale Råd for Lægfolk i Vatikanet.
I Paray-le-Monial gjorde præsterne i retræten bod for synden i præsteskabet.
Om aftenen i Ars var der lovsangsfest og vidnesbyrd, hvor mange af præsterne fortalte deres personlige vidnesbyrd om, hvordan Helligånden havde fornyet dem i ugens løb – og flere var begyndt at tale i tunger for første gang.

Menighed oplever „ny“ præst

-For min menighed kommer det til at betyde, at vi snart begynder en karismatisk bedegruppe og helbredelsesgudstjenester, fortæller Benny Blumensaat,
-Og min menighed kan også mærke at jeg er blevet et mere helt menneske. For mig blev det mit livs bedste retræte, hvor jeg oplevede en katolsk kirke i vitalitet og Helligåndens virken i al Hans skønhed, kraft og herlighed, fortæller Benny Blumensaat, Esbjerg.
-Endvidere oplevede jeg en levende kirke midt i frafaldets tid, hvilket var en stor opmuntring for mig. Enestående at se næsten 1000 præster, munke og søstre, kardinaler og biskopper være grebet af den hellige ild, som Helligånden har tændt og fyldt med Jesu kærlighed, brændende efter at bringe Hans budskab ud til alle verdenshjørnerne. „Ånden gør levende“, og det oplevede jeg i høj grad gennem disse dage.
HBL/Henri.