Udvikling eller skabelse

I Udfordringen i sidste uge havde Simon Sørensen en fremragende artikel om fuglene, en artikel, der godtgør, at der må være en intellektuel designer bag fuglene, en Skaber.

Når man læser artiklen, kan man slet ikke forstå, at der er mennesker, der kan mene noget andet. Alligevel står evolutionslæren i dag så stærkt, at mennesker, der tror på en skabende Gud, regnes for naive. Men hvis det er at være naiv, så er jeg stolt af at blive kaldt naiv.

Mine tanker gik i samme retning som tankerne i Simon Sørensens artikel sidste lørdag under en tur i Skåne. Min kone og jeg var taget af sted for at nyde naturen, efterårsfarverne, hinanden og en masse dansk middelalder. Skal man se på dansk middelalder i dag, sker det bedst i Skåne.

Turen bragte os blandt andet til Åhus ved Skånes østkyst, en gammel dansk middelalderby med brostensbelagte gader, skæve huse, spændende bindingsværkshuse og en efter byens størrelse meget stor og majestætisk kirke, Skt. Maria-Kyrkan. Desværre var kirken lukket. Men mens vi gik rundt og beundrede kirken udefra, kom en flok konfirmander, præsten og sognemedhjælperen for at samles til en halv times andagt. Vi sneg os med ind og oplevede Guds nærhed på en særlig måde i dette fantastiske bygningsværk og fik så konfirmandandagten med i tilgift.

Andagten bestod af musik, oplæsning af skabelsesberetningen og oplæsning af nogle videnskabelige betragtninger, herunder også evolutionsteorien. Det hele blev sammenfattet i, at der bag det alt sammen stod en kærlig Gud, en Skaber, en designer, om man vil.

På vores videre tur rundt i Skåne så vi mindst 20 glenter, disse store smukke rovfugle, som vi ikke længere ser i Danmark. Oplevelsen i kirken, læsningen af Simon Sørensens artikel dagen før og synet af de mange glenter på jagt samlede sig i én stor taknemmelighed til himmelens og jordens skaber, han som har al magt i himlen og på jorden, og som fortsat interesserer sig for sit skaberværk.

For mig er det ufatteligt, at fornuftige mennesker kan finde på at tro på evolutionsteorien, som ikke er videnskabeligt bevist, men netop en teori, frem for på en levende Gud som skaber af alle ting.