Syndere i alle lande – forén jer!

„Proletarer i alle lande, foren jer.“ Sådan var slutningsordene i Det Kommunistiske Manifest. Lenin udviklede senere læren om proletariatets diktatur, men disse ideer og tanker er for længst fortrængte eller afgået ved døden.
Jeg tror, at der savnes en afløsning her. Måske skulle et nyt manifest proklameres således: Syndere, foren jer. Sikke en tilslutning en sådan forening kunne forventes at få…
I dag er kirkerne og menighederne jo samlingssteder for alle de frelste og hellige, så syndere kan godt føle sig lidt fortabte i disse gode selskaber.
En sådan samling af mennesker, der erkender, at de opfylder kriteriet for medlemskab, skal selvfølgelig ikke – som formålet var med Det Kommunistiske Manifest – blive en magtfaktor, med ønske om at udbrede medlemsskaren mest muligt. Men følelsen og erkendelsen af at være en synder er et godt udgangspunkt for fremskridt til et bedre liv.

Skulle ideen, der er udkastet her, vinde gehør, således at mange henvender sig og ønsker fællesskabet lagt i faste rammer, f.eks. med en ledelse, vil jeg godt i al ubeskedenhed melde mig til posten som formand. Jeg mener, at det er rigtigt, at foregangsmænd i et sådant forhold må være mennesker med erfaring i det pågældende problem.
Da jeg ved, at jeg er blandt de største af alle syndere, må jeg siges at være både velanskrevet og velkvalificeret !
Godt: formentlig vil nogle læsere straks synes, at nu er målet fuldt: nu vil man til at „kæle“ for synderne. Støtte dem i deres liv og forhold, gøre dem trygge og tilfredse ved at tilbyde venskab og fællesskab i en nedværdigende tilværelse. Det er slet ikke meningen.

Men formentlig kunne mange af os have brug for hjælp i vore fælles bestræbelser på at leve et mere rent og menneskeværdigt liv. Mennesker slutter sig sammen i deres ofte håbløse kamp mod frygtelige fjender, såsom alkohol, narkotika, rygning, ludomani, fedme osv, så hvorfor ikke række hinanden hånden, når en fællesnævner som synden i alle dens lumske forklædninger er ved at tage livet af en?
Vor bibel taler meget om synd og tilgivelse. Her er både advarsler mod synden og dens følger og kærlig hjælp til syndere som du og jeg.
Og lad os så finde sammen, hvis du er en af dem, der har behov herfor, for det er rigtigt, hvad der står i et salmevers: „Den samme nød vi har, men ven kan hjælpe ven, og byrden bliver mindre svar, når brødre deler den.“