17 ansøgere får 5000 kr. fra Suell Fonden

Hvert år uddeler Suell Fonden bevillinger til organisationer og institutioner, der udfører social-evangelisk arbejde. Uddelingen findes sted på en konference i Musikhuset i Århus den 24. februar 2006.Blandt de mange ansøgninger har fondens bestyrelse denne gang udvalgt 17 ansøgere, som hver får 5000 kr.
Langt de fleste af modtagerne er kristne behandlings- eller rehabiliteringshjem, som arbejder med at bringe tidligere misbrugere på ret køl igen. Det drejer sig om Skomagergården i Ølgod, Sønderholmcenteret i Nibe, Næste Skridt i Fredericia, Hjørnestenen i Herning, Betesda Rehabilitering i Kibæk, Shalom i Randers, Kontaktcenter Klippen i København, Kildegården ved Ryslinge og Østergaard Skovbrug og Rehabilitering i Ørnhøj.
Der er dog også blevet bevilliget penge til andre typer ansøgere, nemlig LATVIA Dansk-Lettisk Venskab i Aktion, Retten til Liv, Betania Kirkecenter i Brande, Sjølundkirken i Næstved, Kirken på Gaden i Århus, Fængselsmissionen i Anstalten ved Herstedvester Fængsel og Skolemissionens aids-forebyggelsesprojekt i Zambia.
– ole