Avisen skal ud

På Udfordringen ved vi stadig ikke, om vi er købt eller solgt med hensyn til portostøtte. I det meste af et år har der nu været usikkerhed om, hvilken porto vi vil få efter 1. januar.
Efter at regeringen over hals og hoved afskaffede den gamle ordning med kun få måneders varsel midt i et regnskabsår, blev den alligevel tvunget til at forlænge den gamle ordning fra 1. august til 1. november – og derefter igen til 1. januar 2006 – simpelthen fordi en ny ordning ikke var klar.
Netop nu er den ny ordning ved at blive behandlet i Folketinget, og umiddelbart ser det ud til, at vi kan leve op til de kriterier, der stilles om at være dagbladslignende.
Men i sidste ende er det et udvalg, der skal vurdere, om avisen for eksempel „henvender sig til en bred kreds“. Det synes vi jo nok selv. Vi annoncerer for eksempel for Udfordringen i et kuponhæfte, der kommer ud til alle danske husstande. Så bredere kan det vel ikke blive. Og selv om vi ikke skriver så meget om politik og økonomi, så er det religiøse område bestemt en vigtig del af samfunds- og kulturlivet.
Det skal så vise sig engang i det nye år, når EU har godkendt loven, og reglerne er på plads, så vi kan søge, om vi får tilskud til en billigere porto.
I alle tilfælde ved vi, at de nye ordninger bliver dyrere.
Hvis vi skulle udkomme fredag, som hidtil, så ville prisen pr. avis stige fra 1.50 kr. til 7.50 kr. pr. gang. Derfor forbereder vi fra nytår at udkomme på onsdage og torsdage, hvorved vi kan komme ned på ca. 4.50 kr. pr. gang. Men alligevel er det en ekstra udgift på 1 million kr. Vi kan håbe på at få max. 50 procent i støtte – HVIS vi altså bliver godkendt…
Vi har derfor været nødt til at hæve abonnements-prisen med 50 kr. Vi håber, læserne vil bidrage til avisens overlevelse ved at fortsætte abonnementet. Desuden har vi fået en billigere trykpris og må også skære i arbejdskraften.
Så vi har fortsat brug for din forbøn – og nøden tvinger os til også at nævne vores giro-nummer for gaver (+01) 2 36 11 83 og bede om en julegave til avisens overlevelse.

Du kan også støtte avisen gennem
Missionsfonden af 4. maj 1964
Harpevej 14
DK – 3650 Ølstykke
Telefon 4717 4040
Fax 4717 4018
Giro 613-9450 – eller som bankkonto: 119906139450. Mærk indbetalingen “Støt Udfordringen”. (Projekt 5721)
mfond@mail.dk

Den selvejende institution Missionsfonden af 4. maj 1964 er oprettet med det formål at formidle pengegaver til enhver form for evangelisk missionsarbejde i såvel indland som udland.
Gaver formidlet gennem Missionsfonden af 4. maj 1964 er skattefradragsberettigede efter 6.900 kroners-reglen og gennem tegning af 10-årige gavebreve med skattemæssigt fradrag op til 15 % f den skattepligtige indkomst (fra 2006).
Arvebeløb til eller igennem Missoinsfonden af 4. maj 1964 er fritaget for arveafgift.