Frelsens Hær i Norge fik pris fra muslimer

NORGE – Frelsens Hær i Norge modtog for nylig Åpen Dør-prisen, som tildeles af den norske muslimske organisation „Ressourcecenter for pakistanske barn“. Prisen blev tildelt „i beundring for deres langvarige, utrættelige, praktiske og grænseløse indsats for at tage sig af mennesker i krise og nød.“ Statsråd Karita Bekkemellem, biskop Ole Christian Kvarme og muslimske imamer overværede overrækkelsen.
– Frelsens Hær sætter utrolig stor pris på den anerkendelse og støtte til vort arbejde, som prisen er et udtryk for. Vi er glade for dialog og samarbejde med alle, som kæmper for et varmere samfund, sagde Frelsens Hærs næstkommanderende i Norge, oberstløjtnant Erling Mæland.
– KPK