Danmark i den globale landsby

Danmark er blevet snuppet med bukserne nede – vi hyggede os lige sådan med vores egen flygtninge- og indvandrerdebat.
Vi sagde og gjorde ting, som vi ikke regnede med, at andre lagde mærke til. Men ligesom skoledrengen, der er blevet grebet i at tegne uartige tegninger, har Danmark pludselig fået røde ører.
Nu står vi så med et lille dannebrogsflag som figenblad for at dække vores stolthed og arrogance. Et brændende flag, vel at mærke.
Vi ynder at rose os af vores tolerance, åbenhed og demokrati. Derfor vakte det stor forargelse i visse medier, da en svensk avis efter nytår i en leder betegnede danskerne som fordomsfulde og tillukkede. Det billede af os selv kender vi slet ikke..!
En dansker, der indtil for nylig arbejdede på et universitet i Syrien, udfordrede en politiker i et radioprogram. Han stillede spørgsmålstegn ved Danmarks rosenrøde billede af sig selv. Politikeren gik straks i forsvarsposition og sagde, at den interne debat i Danmark intet havde med vreden i de muslimske lande at gøre. Striden drejede sig kun om Muhammed-tegningerne.
Velkommen til den globale landsby, hr. og fru Danmark.

Vi troede, vi havde vores lille hytte for os selv. Faktum er, at hyttens lerklinede vægge ikke er særligt lydisolerede. Vores egoisme og egenrådighed er pludselig blevet prædiket fra hustagene, og vi har fået en stor gruppe hytter i landsbyen som uvenner.
Nu kunne vi tage os selv i forsvar og sige, at de andre beboere i landsbyen er nogle hidsigpropper, der overreagerer; men ikke desto mindre har vi et ansvar for at udvise så megen forsoningsvilje som muligt. Du kunne eventuelt gå ind på hjemmesiden www.forsoningnu.dk og skrive under.
Vi når ikke ind til muslimerne ved at stå fast på vores ret og vores stolthed – jo mere hellig krig, vi udråber mod vore fjender, desto mindre kan vi afspejle Jesus for dem.
Hvordan taler I med hinanden i jeres hjem? Hvilken tone bruger I, når det gælder andre kristne kirkesamfund – eller når det gælder muslimer og indvandrere? Er du parat til at få dine ord udbasuneret fra hustagene – er du parat til at stå til ansvar overfor Jesus for dine uforsonlige ord?

„Hvad I har sagt i mørket, skal blive hørt i lyset, og hvad I inde i kamrene har hvisket folk i ørerne, skal prædikes ud fra tagene,“ Lukas evangeliet kap. 12 v 3.