De går af i IM

Indremissionær Tage Grønkjær, Thisted, går på efterløn den 31. marts 2006.
Landsungdomssekretær Erik Holmgaard, Fredericia, fratrådte den 31. december 2005.
Ungdomskonsulent Bodil Skov Larsen, Odense, fratræder når åremålet udløber den 31. juli 2006.
Indremissionær Poul Erik Westergaard, Stege, fratrådte den 31. december 2005.
Undervisningskonsulent Frank Risbjerg Kristensen, Århus, fratræder den 31. maj 2006.
Fritidsungdomsforkynder Mads Peter Kruse, Århus, fratrådte 31. januar 2006.
To medlemmer af Indre Missions hovedbestyrelse er også udtrådt. Det er Ellen Holst Nielsen, Odense, og Christian Poulsen, Snejbjerg, den tidligere formand.