Fritidsforkynder

Arbejdsmand Walter Stentoft, Broby er ansat som fritidsforkynder i Indre Mission for en femårig periode fra 1. februar 2006.