Kristelig Fagbevægelse vil ændre krav om tro

Formand: At hovedbestyrelses-medlemmer skal være
bekendende kristne kan være svært at efterleveKristelig Fagbevægelses landsformand Søren Fibiger Olesen erkender, at den omstridte formulering om, at hovedbestyrelsesmedlemmer skal være „bekendende kristne“, kan være svær at efterleve.Bevægelsen blev i forrige uge kritiseret af socialdemokraten Poul Dalgaard, fordi der i KFs vedtægter står, at bestyrelses-medlemmerne skal være bekendende kristne.
Beskæftigelsesminister Klaus Hjort Frederiksen vil derfor undersøge, om formuleringen er i strid med forskelsbehandlingsloven.
– Bekendende kristen er noget, man er, hvis man siger: „Jeg er kristen“, fastslår Fibiger Olesen. Samtidig præciserer han, at denne formulering på ingen måde skal tolkes som en eksklusivaftale forbeholdt medlemmer af folkekirken eller andre kirker, idet fagbevægelsen hverken kan eller vil blande sig i, hvad det enkelte medlem bekender sig til eller hvordan.
Søren Fibiger Olesen finder det meget naturligt, at man som bestyrelsesmedlem har et „værdibaseret, aktivt og konstruktivt livssyn“.
Men fordi formuleringen kan være i strid med forskelsbehandlingsloven, er Kristelig Fagbevægelses jurister nu i gang med at finde en løsning.
Enten skal der søges dispensation fra forskelsbehandlingsloven. Eller også skal vedtægternes ordlyd ændres.
Hvilken model der vælges, er endnu ikke fastlagt, men Søren Fibiger Olesen regner med, at en løsning allerede er klar i løbet af et par uger.