Den cellebaserede kirke

Rigtigt gættet. Omtalte bog er endnu en i rækken af bøger om cellegrupper, cellebaserede menigheder osv. Konceptet er næppe nyt længere, og bogen lægger sig teologisk ret tæt på mainstream.Her er ingen radikale budskaber om, at netop husmenigheden eller cellegruppen er selve kirken. Intet gennemgribende opgør med den traditionelle gudstjenste ved siden af livet i cellegruppen. Heller intet fast og firkantet regelsæt som i G12 modellen. Praktisk. Pragmatisk. Godt … Ikke mere og ikke mindre.
Rent praktisk tager den udgangspunkt i erfaringerne fra forfatterens hjemmemenighed, en anglikansk kirke, St. Mark’s Church i England. Der er afgjort fordele heri, idet man som læser ikke skal forholde sig til en mere anderledes kultur, som i Sydkorea eller i de sydamerikanske vækkelser. Mangt og meget i bogen vil kunne overføres til danske forhold.
Forfatteren kommer således ind på klubben, klassen, klinikken, klanen, kosteskabet og kliken. Alle former for cellegrupper med forskellige svage og stærke sider. Og såvel det indadrettede discipelskab som det udadrettede vidnesbyrd diskuteres i relation til cellegruppen. Celle-begrebet frister måske lidt rigeligt til analogier til biologiske fænomener, men det er til at leve med.
Endelig er det værd at næv-ne, at bogen rummer en lang række praktiske eksempler på, hvordan man kan strukturere et cellemøde og dets enkelte dele, samt en række tjeklister til hjælp og inspiration.
Skiftet fra en mere traditionel sognekirke til en moderne eller post-moderne cellebaseret kirke i St. Mark’s Church udgør som sagt bogens baggrund og referenceramme. Og det definerer velsagtens også målgruppen. Nemlig kirker og fællesskaber, som ønsker at tage skiftet fra et mere traditionelt menigheds- og kirkeliv, centreret om gudstjenester og møder, til en form, der integrerer mindre grupper og fællesskaber. Til det formål er den utvivlsomt meget relevant og tilpas afbalanceret.

Phil Potter:
Mange grupper små
197 sider • 199 kr. • Credo