Hvad mener I om Kristus? Hvis søn er han?

Andreas Fibiger:
Præst i Eliaskirken København 1898-1933 og medlem af IMs
hovedbestyrelse i flere år.

Verden er fuld af store, betydningsfulde spørgsmål, og tiden er fuld af dem, mere end nogen anden tidligere tid, – tænk blot på to ting som disse: Europakortets fremtidige udseende og Danmarks fremtid, og hertil slutter sig for hver enkelt af os såre betydningsfulde spørgsmål af den største private vægt; men intet, siger jeg dig, kan dog på langt nær lignes ved den store vurdering, Jesus hin dag stillede disciplene overfor, da han spurgte: Hvad mener du om Kristus? Hvorledes er din stilling til ham?
Og nu kunne jeg for så vidt slutte af og lade dette spørgsmål stå og lade det virke ved sin egen iboende kraft. Det er, som når harpunen er skudt ud og har ramt sit mål. For nu står sagen til dig! Jeg kan ikke løse dette spørgsmål for dig, jeg må besvare det for min egen part og du for din.
Jeg spørger dig ikke, om du kan huske, hvad du har lært om dette, fra den gang du gik i skole, – ej heller, om du kan svare med et dejligt gammelt salmevers, – jeg spørger dig, som når to voksne, fornuftige mænd sidder overfor hinanden i alvorlig, fortrolig samtale, jeg spørger dig i min herres og frelsers navn, som han spurgte dem hin dag, jeg spørger dig for din egen sjæls frelses skyld: Hvad er din personlige mening om Kristus? Hvad mener du om ham? Hvordan er din stilling til ham i dit hjerte?
Jeg siger dig: Det er det vigtigste af alle spørgsmål for dig. Og jeg ville ønske, det måtte hage sig fast i dit hjerte som en harpun, – så fast, at du hverken kunne snakke dig fra det med gudelige talemåder eller sove dig fra det i nat, eller arbejde dig fra det i morgen; men at det måtte følge dig, hvor du er, og hvad du foretager dig, indtil du blev tvunget til at tage det op til personlig overvejelse, og til at tage stilling til det i dit liv.

Andreas Fibiger var præst i Eliaskirken i København 1898-1933 og i flere år medlem af Indre Missions hovedbestyrelse.
Som præst blev A. Fibiger beskrevet som en, der nu og da kunne være lidt stor i „slawet“, men med et ydmygt hjerte, og han var værdsat af mange.
A. Fibiger var i Indre Mission fortaler for, at IM skulle lade sig inspirere af Oxford-bevægelsen. Som de andre i hovedbestyrelsen ønskede han dog, at de, der var blevet vakt gennem Oxford-bevægelsen, skulle ledes ind på den „lutherske kirkes sikre grund“, dvs. Indre Mission.
Denne artikel er fra hæftet Den Store Vurdering udgivet af O. Lohse 1919.