Bygget på fast tillid til Gud

„Uddannelse – holdninger – brydninger“ er en dramatisk beretning om
Diakonhøjskolens omskiftelige historie fra dens start i 1920Uddannelse – holdninger – brydninger gennemgår på fin vis Diakonhøjskolens historie.I Indre Mission var der i starten af 1900-tallet vokset et behov frem for missionærer med sociale kompetencer. Og det var på det behov, at skolen i 1920 blev dannet.
Carl Julius Asschenfeldt-Hansen, som var pastor og redaktør på IMT, blev skolens første forstander og udgjorde sammen med lægen Johannes Hoff en dynamisk ledelse.

Økonomiske problemer

Bogen fortæller, at skolen ofte havde økonomiske problemer. Men takket være Asschenfeldt-Hansens stadige kamp for skolen overlevede den:
Når Asschenfeldt-Hansen rejste rundt og holdt møder og gudstjenester, samlede han ind til skolen. De indsamlinger udgjorde hele 26 procent af skolens indtægter.
Derfor var skolens overlevelse og Asschenfeldt-Hansens tilstedeværelse tæt forbundne. Uden Asschenfeldt-Hansen, ingen skole.
Desværre har det fortsat været nødvendigt at kæmpe for skolens overlevelse, også efter Asschenfeldt-Hansens tid som forstander. Kampen har dog varieret i styrke. Eksempelvis står skolen i dag stærkere, idet den 4-årige uddannelse til diakon er blevet SU-berettiget.

Uden Indre Mission

Diakonhøjskolen havde fra sin start stor opbakning fra Indre Mission. En forbindelse, som i dag næsten er forsvundet.
Bruddet med Indre Mission blev taget allerede i skolens unge år. Hoff skrev nemlig en artikel, hvor han mente, at skolen skulle lægge mere vægt på sygepleje.
Hoff skrev: „Jeg tror heller ikke, at det, vi trænger hårdest til i vor tid, er flere ‘talere’ og flere ‘møder’. Mest af alt trænger verden til at se kristendommen.“
De ord blev skolens venner, altså IM’erne, fortørnede over, fordi de opfattede elevernes uddannelse som en missions uddannelse.
De ord satte gang i en forandring af Diakonhøjskolen, hvor handling blev sat over forkyndelse. En tanke, som har fulgt skolen op til i dag.

Mente bønnen Fadervor

Man skal være interesseret i diakoni og historie for at få et udbytte af bogen. Det er ikke bare en bog, man kan læse „for sjov“.
Det største udbytte får man i beretningerne om Asschen-feldt-Hansens og Hoffs kamp for skolen. Det er så også de beretninger, som får mest plads i bogen, hvilket er et stort plus.
For her får man et indblik i, hvor stor en rolle Gud spiller for skolen i den tid.
Det bliver klart, at skolen er bygget på tro. Hver dag måtte man virkelig mene sin bøn om “det daglige brød“. Man slyngede ikke bare sit Fadervor ud.

Finn Andersen: Uddannelse – holdninger – brydninger
287 sider • 198 kr.
Diakonhøjskolen