Det hele er til ære for Gud

Årsagen til mission er det, Gud har gjort for os. Det er en af de mange pointer i Rick Warrens bog ”Det målrettede liv”.

Rick Warren
Amerikansk prædikant
og forfatter
Saddleback Church, USA

Grunden til, at vi giver det, vi har lært, videre til andre, er at vi ønsker at ære Gud og se hans rige vokse. Natten før han blev korsfæstet, sagde Jesus til sin far: ”Jeg har gjort dig ære på jorden ved at fuldføre den gerning, du har givet mig at gøre.” (Joh 17,4 New International Version) Da Jesus bad disse ord, var han endnu ikke død for vore synder, så hvilken ”gerning” var det, han havde fuldført? I dette øjeblik refererede han til noget andet end forsoningen. Svaret ligger i, hvad han sagde i de næste tyve vers af sin bøn.

Jesus fortalte sin far, hvad han havde lavet de sidste tre år: forberedt sine disciple på at leve i overensstemmelse med Guds formål for dem. Han havde hjulpet dem til at kende og elske Gud (tilbedelse), lært dem at elske hinanden (fællesskab), givet dem Ordet, så de kunne vokse i modenhed (discipelskab), vist dem, hvordan de skulle tjene (tjeneste) og sendt dem ud for at vidne for andre (mission) Jesus var selv et eksempel på et målrettet liv, og han underviste andre i også at leve det. Det var den ”gerning”, der gav ære til Gud.

I dag kalder Gud hver enkelt af os til det samme arbejde. Han ønsker ikke bare, at vi skal leve i overensstemmelse med hans formål, men han ønsker også, at vi skal hjælpe andre til at gøre det samme. Gud ønsker, at vi skal præsentere mennesker for Kristus, føre dem ind i hans fællesskab, hjælpe dem til at vokse til modenhed og opdage deres tjenesteområde og endelig sende dem ud, for at de også skal nå andre.

Det er, hvad et målrettet liv drejer sig om. Uanset hvor gammel du er, kan resten af dit liv blive den bedste del af dit liv, og du kan begynde at leve målrettet i dag.
Fra Rick Warrens bog ”Det målrettede liv”