Fra sygdom Til sundhed

Du er velkommen til at skrive til mig og stille mig spørgsmål. Der vl blive bedt for alle brevemner. Ønskes en salvedug tilsendt, medsend da venligst adresseret og frankeret svarkuvert.
Orla Lindskov Christensen, Anne Mares Ves 16, 9000 Aalborg

Spørgsmål
Synd for os raske
Kære Orla Lindskov!
Din Brevkasse handler meget om forbøn for syge. Lad mig allerede her tilføje, at jeg som sådan ikke er mere kristen end de fleste danskere. Men jeg læser dog Udfordringen og også din Brevkasse, fordi min far og mor holder den. Nu kommer så mit spørgsmål: – Bruger du ikke lidt for megen tid og energi på de syge?
Hvad med os raske? – Trænger vi ikke også til hjælp og forbøn?
Jeg synes, det er utroligt svært at skulle være rask og leve op til samfundets og arbejdslivets krav. Jeg synes ikke, at det er let at være rask. Jeg får ikke noget foræret fra samfundet, men må klare mig selv. De syge får en masse opmærksomhed og omsorg både fra dig og fra samfundet. Men hvad får vi, som er raske og må bære hele samfundet på vore skuldre?
Venlig hilsen
En engageret læser

Svar
Prøv at forstå de syges lidelser
Kære engagerede læser
Du stiller det op, som om min hjælp og forbøn kun gælder de syge. Jeg beder faktisk ret tit for raske mennesker, som har behov for hjælp på andre områder. Det handler altså ikke om et ”enten-eller”, men om et ”både-og”.
Jeg ved godt, at det også kan være hårdt at være rask og skulle leve op til arbejdsmarkedets krav. Men prøv alligevel at se det på denne måde: – Det er ikke de syges skyld, at du må klare dig selv og mangler opmærksomhed og omsorg. Jeg kan ikke direkte sige her, hvor du skal gå hen blandt mennesker for at få den opmærksomhed og omsorg, du trænger til. Jeg kender dig jo kun fra dit korte brev. Men eet ved jeg med sikkerhed. Hvis du henvender dig til Jesus Kristus med det, du oplever som svært, så vil han hjælpe dig på sin måde. Og hans måde er altid den bedste. Det er ikke blot en kristen talemåde. Det er virkeligheden.
Men pas på ikke at være for hård mod de syge, hverken i dine tanker eller i dine udtalelser. Pas på ikke at udnævne de syge til syndebukke for din egen situation. Det er ikke retfærdigt.
Jeg kommer til at tænke på en beretning i det gamle Testamente, når jeg læser dit brev. Beretningen står i Ezekiels bog, kapitel 3. Ezekiel bliver her af Gud sendt til de fangne ved floden for at tale til dem. Han er bitter, harmfuld og vred på dem. Men Gud giver ham ikke lov til at tale til dem med det samme. Det er som om Gud siger til ham: – Sig ikke noget endnu, Ezekiel. Der er noget du skal se og lære først. Sæt dig ned, Ezekiel.
Og der sad Ezekiel så i syv dage blandt fangerne. Jeg tror, Ezekiel i de syv dage ved at have fangernes lidelser tæt på lærte medfølelse og forståelse. Ved slutningen af de syv dage sagde Gud til Ezekiel: – Nu kan du tale, Ezekiel.
Jeg tror, at da Ezekiel fik lidelsen og smerten tæt på blev han forandret.
Venlig hilsen
Orla Lindskov

Spørgsmål
Lugter af magi
Kære Orla L.C.
Når jeg læser om Jesu helbredelsesmirakler, og også om hans vandring på søen f.eks., men også når jeg læser her i Udfordringen om helbredelsesmirakler i dag, så synes jeg, det lugter lidt af magi. Hermed mener jeg, at det jo er indgreb i det naturlige, i naturlovene og i naturens orden. Jeg synes ikke, at man skal bygge kristendommen på den slags, altså på mirakler, på det, der strider mod naturen.
Hilsen
H.S.

Svar
Mirakler, i Jesu navn, er ikke magi
Kære H.S.
Jeg er enig med dig i, at vi ikke skal bygge kristendommen på mirakler og undere. Desuden siger Jesus, at det er en vantro slægt, der kræver tegn og undere.
Men jeg mener ikke, at Jesu mirakler og nutidens mirakler, der finder sted i Jesu navn er magi. Heller ikke, at Jesu mirakler er unaturlige indgreb i naturens uforanderlige love. Miraklerne er snarere en hjælp til mennesker til at komme fra det unaturlige tilbage til det naturlige. Min måde at betragte det på, er faktisk helt omvendt i forhold til din måde. Nu skal du høre hvorfor:
– Der findes for mig at se 3 ting, som er unaturlige indgreb i naturens orden og i livet i det hele taget, og det er synd, sygdom og død. Vi er som mennesker blevet fortrolige med disse 3, men de er ikke naturlige. De hørte ikke med i Guds oprindelige skaberværk. Men de trængte ind på grund af Adams og Evas synd og overtrædelse.
Hele Jesu arbejde gik imod disse 3 livs-ødelæggere. Man kan sige, at hans mirakler var et kald tilbage fra det unaturlige til det naturlige. For eksempel: Den spedalske, der var ved at rådne op af spedalskhed. Jesus lagde sin hånd på hans hoved, og den spedalske rejste sig op og var helbredt.
Hvilke af disse to er nu i overensstemmelse med naturen?
Manden, der rådner op af spedalskhed eller manden, der kommer tilbage fra sygdom til sundhed?
Jeg synes ikke det er så svært at se. Sundhed og ikke sygdom er det naturlige.
Eller den blinde mand, der sad ved vejsiden og tiggede. Jesus helbreder hans blinde øjne, og han jubler. Hvad er det naturlige her? At kunne se er selvfølgeligt det naturlige, ikke at være blind.
Selv da Jesus går på søen, er det på det overordnede plan det naturlige. Det er nemlig livet, der sejrer over døden. Jesus vidste nemlig, at hans disciple var i livsfare ude på søen, og han redder deres liv. Men Jesus arbejder også i dag på at bringe mennesker fra synd, sygdom og evig død tilbage til sundhed og liv.
Kære H.S., sådan ser jeg på det.
Venlig hilsen
Orla Lindskov

Min oplevelse
Kan nu gå på trapper
Kære Orla!
Vi var til møde i Allerød for nogle måneder siden, hvor du bad for min mand, og da du kom hjem til Aalborg, sendte du min mand en salvedug.
Vi sender nu salvedugen tilbage til dig og spørger dig, om du vil salve salvedugen igen og bede over den.
Min mand har fået det en hel del bedre, siden du bad for ham, og salvedugen har han liggende under lagenet.
Min mand lider af gigt; men på det sidste har han kunnet gå op og ned ad trappen til 1.sal uden armstokke. Det har også været muligt at trappe nogle af de mange gigtpiller ned. Han er også nu i stand til selv at gå på toilettet om natten, i stedet for at bruge kolbe. Han bruger ellers kørestol på gaden; men nu har han været ude at gå tur en dag kun med stokke. En anden dag har han været ude med rollator, så det er en hel sejr.
Han er også blevet gladere, og vi er meget taknemmelige for Guds hjælp.
Må Gud velsigne dig i din gerning.
Kærlig hilsen
B. og O.
Hvidovre

Min oplevelse
Ikke søvnløs mere!
Kære Orla
Jeg må altså skrive til dig – give dig en respons på det sidste møde, jeg var til med dig i Allerød.
Jeg har nu ved Helligåndens hjælp tilgivet alle de svigt, jeg var ude for helt tilbage til 1959, hvor jeg havde født vores barn. Selv bad jeg om tilgivelse for én handling, som ikke var god.
Ja, Orla, derudover har jeg tilgivet et par andre, og det varede et par minutter, hvor jeg var rigtig ked af det. Det er der blevet åbnet op til efter din forbøn. Så tak, Orla.
Jeg, som har lidt så forfærdeligt af søvnløshed, jeg har nu sovet 12½ time over to døgn. Fantastisk!
Kærlig hilsen
L.A., København


Artiklen fortsætter efter annoncen: