Hvordan får jeg fat i kraften fra oven?

Vi har brug for Guds kraft, hvis vi gerne vil lykkes i den opgave Jesus har givet os med at udbrede kristendommen, i følge Charles G. Finney.

Charles G. Finney
Amerikansk vækkelses-prædikant (1792-1875)

Hvad skal vi gøre for at lykkes i denne opgave?
Vi har brug for at blive ”iført kraft fra det høje”. Kristus havde forinden informeret disciplene, at uden ham, ville de ikke være i stand til at gøre noget.
Da han gav dem befalingen om at få verden til at omvende sig, tilføjede han: ”Men bliv i byen, indtil I bliver iført kraft fra det høje.” Og: ”I skal døbes med Helligånden om ikke mange dage.” Og: ”I skal vente på det, min Fader har lovet.”
Denne dåb i Helligånden, dette løfte fra Faderen og denne iførelse af kraft fra det høje har Kristus udtrykkeligt fortalt os er en ufravigelig betingelse for at kunne udføre det arbejde, han har lagt foran os.

Hvordan får vi fat på kraften?
Kristus har lovet kraften til hele kirken, og til enhver enkeltperson, hvis opgave det er at arbejde for verdens omvendelse. Han formanede de første disciple, at de ikke skulle gå i gang med arbejdet, før de havde modtaget denne iførelse af kraft fra det høje.
Både løftet og formaningen er ens for alle kristne uanset alder og nationalitet. Ingen har på noget tidspunkt nogen som helst ret til at forvente succes, uden at han først sikrer sig denne iførelse af kraft fra det høje.
Eksemplet med de første disciple lærer os, hvordan vi skal sikre os denne iførelse. De idviede sig først til hans arbejde og fortsatte med at bede og bønfalde indtil Helligånden faldt på dem på Pinsedag, og de modtog iførelsen af kraft fra det høje.
Se det er måden, man kan få fat på det.

Charles G. Finney (1792-1875) var en af USA’s store vækkelsesprædikanter i det 19. århundrede. Denne tekst er fra bogen ”Kraften fra det høje” (eng. Power from on high), oprindeligt trykt i New York-avisen The Independent i perioden 1871-1874.