Pinsekirker fejrer 100 år med ny fælles ledelse

Knap 50 pinsekirkeledere har besluttet, at pinsekirkerne skal have en fælles ledergruppe. Det er et brud med den totale selvstændighed, som Pinsebevægelsen i 100 år har gjort til sin mærkesag, og som fik Apostolsk Kirke til at bryde ud i 1923. Knapt 50 pinsekirkeledere valgte på et lederdøgn den 19. og 20. maj en tremandsgruppe til at afklare og udvikle pinsekirkernes fælles visioner.

– Vi er stadig selvstændige menigheder, pointerer Tonny Jacobsen

Det er et moderne stykke kirkehistorie, for Pinsekirkerne i Danmark har siden starten for 100 år siden kun været bundet sammen af en meget løs netværksstruktur. Pinsebevægelsen har ønsket at understrege den lokale kirkes selvstændighed og ansvar for egne visioner og forpligtelser.

Fælles sommerstævne

Dette har dog ikke forhindret pinsekirkerne i sammen at tage nationale initiativer. Pinsekirkerne holder et af landets største sommerstævner, de har sammen opbygget en række skoler og de holder årlige lederkonferencer.
Der har dog igennem de senere år været en stigende erkendelse af, at man behøvede et lederskab på landsplan til at udvikle visioner, koordinere initiativer og opbygge en gennemsigtig struktur.

Nærmer sig
Apostolsk Kirke

Hermed nærmer Pinsebevægelsen sig Apostolsk Kirke, som netop brød ud af bevægelsen i 1923, fordi man ønskede en fastere struktur og et lederskab med kompetence på baggrund af den enkeltes udrustning.
De senere år har Apostolsk Kirke modsat nærmet sig Pinsebevægelsen ved at afgive øget kompetence til de lokale kirker. Vejen er således banet for et endnu bredere samarbejde mellem de to kirkesamfund.

Fortsat Frikirkenet

På pinsepræsternes møde i maj var det en klar prioritet, at pinsekirkerne går konstruktivt og fordomsfrit ind i opbygningen af FrikirkeNet, som næsten alle de lokale pinsekirker har tilsluttet sig. FrikirkeNet består desuden af de fleste apostolske menigheder, 10 baptistkirker og en lang række uafhængige frikirker – tilsammen ca. 100 kirker.

Skærpe fælles visioner

Det er første gang, de ledende præster i pinsekirkerne udpeger en ledergruppe til at tage et nationalt ansvar.
Tonny Jacobsen, forstander for Mariager Højskole og formand for FrikirkeNet, blev valgt som leder for tremandsgruppen. Desuden valgtes Jarle Tangstad, ledende præst i Kirken i Kulturcenteret i København, og Jürgen Galonska, præst i Betania Kirkecenter i Blåhøj.
Tonny Jacobsen understreger dog, at pinsekirkerne dermed ikke har skabt en landsorganisation:
– Pinsekirkerne består stadig af selvstændige kirker, men man har valgt at udpege mig og to andre til at have ansvar for en visionær udvikling af fælles initiativer og kommende lederkonferencer. Vi skal skærpe vores fælles drømme og arbejde for, at vi tager det bedste af vores teologiske arv med ind i fremtiden. Vi ønsker som pinsekirker ikke at blive selvoptagede og defensive. Vi vil gerne blive bedre til at vende os ud mod det omgivende samfund. Og vi vil gerne række hånden endnu mere ud til samarbejde med andre kirker, ikke mindst i FrikirkeNet-regi, siger han.
-løb