2800 til Sommer Oase

Børn og Unge fylder næsten halvdelen.I alt 2833 mennesker deltog i årets SommerOase i Odder i uge 28. Det er ny rekord.En meget stor del af deltagerne er børn og unge, så gennemsnitsalderen lå på kun godt 27 år.
Næsten halvdelen var under 25 år, så det er åbenbart den nye generation, der tager på Oase. BaseCamp, som er for de 15-25 årige, havde 561 deltagere. Her var gennemsnitsalderen 19,79 år.
RockSolid, som er for de 10-14 årige, havde 217 deltagere.
BørneOase for de 4-9 årige havde 316 børn med, og desuden var der 242 helt små børn fra 0-3 år på MiniOase.
Blandt de 1.496 voksne fra 26-99 år var gennemsnitsalderen kun 40,5 år.
Også i år var der et stort rykind fra indre missionske og Luthersk Missions kredse – trods advarsler i de to organisationers blade imod den manglende lutherske profil.
Det var ellers Luther og Reformationen, der var hovedtemaet for SommerOasen.
Men blandt talerne var da også en katolik, nemlig den tidligere paves personlige sjælesørger, Cantalamezza, der dog udlagde Romerbrevet om retfærdiggørelse ved tro på samme måde som Luther.
Som begrundelse for, at man havde valgt Reformationen og Martin Luther som tema, siger Oases daglige leder, Mie Skak Johanson:
– Det er ikke, fordi vi ønsker at blive eksperter i kirkehistorie, men fordi vi tror, at vi kan lære af og udfordres gennem det, Gud har virket i historiens gang.
Også Reformationen var en tid, da Gud virkede og åbenbarede sig selv på ny, forklarer Mie Skak Johanson.
Der var lagt en kæmpe indsats i børnearbejdet, der ledes af Helmi Jensen.
Henri.