Bevidstløs tro?

Vi bliver bombarderet med en endeløs mængde af informationer dag efter dag. Langt de fleste får vi fra tv, radio og internet. Hvis du ønsker ønsker at bevare din tro, er du nødt til at gøre noget aktivt. De fleste medier er nemlig ikke præget af en kristen holdning. Ofte tværtimod. Jo mere vort samfund fjerner sig fra de kristne værdier, des mere afspejler medierne forfaldet.
Det handler om konflikter fremfor forsoning. Det negative fremfor det positive. Penge og ting vurderets højere end mennesker. Sproget bliver vulgært. Alt sammen fordi man bygger på et helt andet værdisæt.
Når vi kristne dagligt fordres med ”denne verdens” tanker, så påvirkes vi til at tænke og leve på samme måde.
Vi accepterer en flosset moral og et sjofelt sprog. Vi kommer til at hade vores fjender, handle egoistisk og stræber ligesom alle andre efter ting, penge, magt og anseelse.
Men Jesus siger, at det slet ikke er noget værd at vinde hele verden, hvis man mister sin sjæl. Han siger, at ”denne verdens bekymringer og rigdommens blændværk og lyst til alt muligt andet”, kvæler ordet i os. (Markus 4,19)
På den måde formindskes troen til noget, vi i bedste fald beskæftiger os med en time om søndagen, men vi går glip af ”det nye liv”, som Gud så gerne vil give os.
For troen skal have næring. Troen skal bruges, den skal omsættes i konsekvenser og i den måde, vi handler overfor andre. En tro uden gerninger, er en død tro, skriver Jakob i sit brev i Ny Testamente. Stilstand er død…! Du bliver nødt til at have en plan, en metode til overlevelse.
Hvad kan vi gøre for ikke at miste troen og det nye liv – eller hvordan kan vi genvinde det? Sæt dit liv i system:
* Begynd hver dag med at byde Jesus velkommen i dit liv. Forvent så, at han går med dig i alle dagens situationer.
* Bed hver dag. Afsæt tid og find et uforstyrret sted. Forvent, at Gud lytter og svarer. Før en kontrolliste.
* Læs hver dag nogle vers fra Bibelen – og spørg dig selv: Hvad betyder det for mig i dag helt konkret?
* Stræb efter at vokse i troen. At opdage og udvikle dine nådegaver, at forstå mere af Guds plan og at komme Gud nærmere som hans barn og ven.
Vi vil i de kommende numre behandle disse emner mere uddybende.