Letland vil bevare ægteskabet

LETLAND – Den nye lettiske forfatning definerer ægteskabet udelukkende som et forhold mellem mand og kvinde.I flere vestlige lande foregår der i disse tider et holdningsskifte, hvor man lukker op for andre definitioner af ægteskabet. Men Letland, som er et demokrati med blot 15 års erfaring, er gået den stik modsatte vej.
Med indgangen af 2006 trådte den nye lettiske forfatning i kraft, og den indeholder blandt andet en særlig paragraf om ægteskabet. Her står der, at ægteskabet udelukkende kan ses som et forhold mellem en mand og en kvinde.
Paragraffen skulle således værne om forståelsen af et ægteskab.
– På denne måde vil vi garantere, at ingen ”andre former” for ægteskab ud over monogamt heteroseksuelt ægteskab skal anerkendes i Letland, siger Letlands familieminister Ainars Bastiks ifølge avisen Världen Idag.
-mbc