Bøn og smågrupper giver vækst i Europas frikirker

Nøglen til vækst i Europas frikirker ligger i et øget fokus på bøn og cellegrupper. Det viser en sammenligning af ti frikirker, der har oplevet størst medlemsfremgang.Ti af de helt store frimenigheder i Europa har de senere år tiltrukket over 100.000 nye medlemmer. Medlemmer og præster beskriver bøn og et målrettet arbejde med cellegrupper som en væsentlig årsag til vækst.I et afkristningspræget Europa erfarer flere frimenigheder stor tilslutning og vækst. I en specialudgave forsøgte det norske blad Magazinet fornylig at afdække, hvorfor disse kirker samler så mange. Det blev til en rundtur til ti af de største frikirker i såvel Øst- som Vesteuropa.

Bibelstudier og dynamik giver vækst i Ungarn

Flere tusinde samles til lovsangsmøde i Hit-kirken i Ungarn, der regnes for Europas største
frimenighed med sine 50.000 medlemmer og 150 dattermenigheder

Hit Gyulekezete i Ungarn regnes, med sine omkring 50.000 medlemmer og 150 dattermenigheder, for at være den største kirke i Europa. Den blev grundlagt i 1978 af nogle teologistuderende, som rettede søgelyset på dybtgående bibelstudier og dynamisk kristen livsførelse. Dette er fortsat hovedelementer.
– Jeg har prøvet mange andre menigheder og sammenhænge, men jeg har ikke fundet nogen bedre menighed, som lever tilnærmelsesvis sådan, som Bibelen siger, vi skal forkynde Guds Ord, siger 75 år gamle Bela Nemsen om, hvorfor han valgte Hit-kirken.
Kirken, der ledes af pastor Sandor Nemeth, transmitterer hver søndag sine møder til 70 procent af Ungarns befolkning.

Kirken i Lissabon vokser ved organisering

At tage bibelens ord alvorligt står centralt for Mana-kirken i Lissabon. Det handler om, at Jesus taler om, at de kristne skal ”gøre disciple”. Menighedsvækst kommer af indsats dels på det åndelige plan, dels på det organisatoriske.
Menigheden i Lissabon lægger vægt på, at Gud er en organiserende Gud: Nye medlemmer får blandt andet egne rådgivere og inviteres med i cellegrupper, så de får oplæring fra første uge.
– Jeg tog imod Jesus i en cellegruppe og begyndte i menigheden, efter at ægtefællen til en af mine kolleger inviterede os med. Efter at jeg blev kristen, gik jeg på bibelskolen her. Jeg sætter stor pris på at høre forkyndelsen og tage del i lovsangen, fortæller Carla Rato på 36 år.
Mana-kirken i den portugisiske hovedstad har ca. 20.000 medlemmer.

Cellegrupper i London

Kingsway International Christian Centre (KICC) i London har godt 15.000 medlemmer. Heraf er 90 procent hovedsagelig af etnisk afrikansk afstamning. Menigheden i Øst-London er baseret på cellegrupper og er meget målrettet på at træne de kristne, så kirkens arbejde udvides til nye områder.
Også i London-menigheden ”Kensington Temple” tillægger man smågrupperne stor betydning. For nogle år siden tog pastor Colin Dye og lederteamet til Colombia for at studere smågruppe-princippet ”G12”. Det lægger vægt på at bygge relationer og oplyser, at tallet 12 er vigtigt i Guds øjne. De 12.000 medlemmer samles nu i grupper med plads til mission, undervisning, omsorg og bøn.
Bøn i Bruxelles
Efter to års søgen efter en byggegrund indkaldte pastor og biskop Martin L. Mutyebele medlemmerne i La Nouvelle Jérusalem til bøn. De bad 60 dage i træk, før købet blev en realitet. Siden har menigheden bedt meget. Ud over bønnemødet fredag aften er der bønnemøde hver morgen. Fem gudstjenester holdes søndag på forskellige sprog.
Nu er der 35 kirker forskellige steder i Belgien, og menigheden har forskellige sociale programmer både i og uden for landets grænser. Den centrale menighed har 3.000 medlemmer, mens det totale antal inklusive dattermenighederne er på 5.000.

Lovsang samler unge

Hillsong-menigheden i London samler hver søndag over 5000 mennesker.
– Menighedens vision er bygget på et sundt forhold til Gud og medmennesker, siger pastor Gary Clarke, som forklarer, at personlig ledelse, evnen til at lede andre og organisering også er meget centrale elementer i væksten.

Sicilianske kristne
samles i smågrupper


Artiklen fortsætter efter annoncen:Paul Bowo er en af præsterne i Saalem-kirken i Helsingfors, der med sine 3200 medlemmer er Finlands største menighed

La Parola della Grazia, ”Nådens Ord”, har siden starten i 1985 haft cellegruppe som en central del af arbejdet.
Væksten er især sket siden år 2000. Her omstrukturerede pastor Liborio Porello grupperne, og kirken begyndte at udsende egne missionærer. I dag har ”Nådens Ord” 4.500 medlemmer.
Finner sætter fokus på udlændinge
Saalem i Helsingfors er Finlands største menighed med omkring 3.200 medlemmer. Mange unge tiltrækkes af cellegruppearbejdet, hvor medlemmerne motiveres til at sprede kristendommen gennem deres naturlige omgivelser. Også her er G12-modellen et forbillede.
Udover arbejdet, der er rettet mod landets finsktalende befolkning, er to ud af fem præster ansat som indvandrerpræster.

Lige ud ad landevejen

Pastor Orlando Bottenbley tror, at baggrunden for væksten i Bethel-kirken i Nordholland skyldes, at de prædiker Guds ord lige ud ad landevejen med frimodighed:
– Gør du det, så er det forbløffende, hvor mange der er villige til at godtage det. Dernæst er folk engageret i menigheden og oplever sig ikke bare som besøgende.
Pinsemenigheden Bethel har ca. 3000 medlemmer.

Enhed i Belfast

– Enhed i menigheden er et resultat af stærkt lederskab og fokus på samlende faktorer. Personligt hader jeg kliker og ser uafbrudt efter rastløse mennesker, som spreder rygter og negative historier om andre, siger præst og grundlægger James McConnell i Whitewell.
Menigheden, der ligger i Belfast, har over 3000 medlemmer.
KPK/mbc


Artiklen fortsætter efter annoncen: