Networker for nyt Afrika projekt

Networker Jakob Stensig Kristensen skal i løbet af de næste tre år gennem besøg, foredrag, aktivitetsdage, udveksling og inspiration engagere danske unge og indsamle midler til afrikanske børn og unges uddannelse.
Jakob er ansat som leder af Africa Across, et nyt 3-årigt holdningsbearbejdende projekt, hvor målgruppen er danske unge på efterskoler og generation 30+.
– Efterskoleelever har en perfekt alder til at forholde sig til ordet mission. De er meget nysgerrige og kan forholde sig til store begreber som mission, tro og en så radikalt anderledes kultur som den afrikanske, fortæller Jakob Stensig Kristensen.
I projektet er der også indbygget et fokus på forældregenerationen 30+. Networkeren skal skabe kontakt til 30+erne og på nye måder inddrage denne gruppe i Sudanmissionens projekter. Gruppen er vigtig i forhold til at rekruttere nye medarbejdere og støtter til projekter i Afrika.