Advokat Søren Grinderslev fylder 50

Advokat Søren Grinderslev, Randers, fylder 50 år den 15. november. Han har været advokat hos Kristelig Fagbevægelse siden 1997 og ført sager for medlemmerne både ved de civile domstole, i Arbejdsretten og ved voldgift. Siden 2004 har han haft møderet for Højesteret. I 2005 vandt han en principiel voldgiftssag om forståelsen af begrebet ”barnets første sygedag”.
Søren Grinderslev begyndte sit arbejdsliv med fem år i edb-afdelingen hos Christian Rovsing, men gav sig til at læse jura og blev cand.jur. fra Aarhus Universitet i 1987. Han blev straks ansat hos advokatfirmaet Rehl og Jensen i Silkeborg som advokatfuldmægtig og efterfølgende som advokat. Siden har han været advokat i Salling Bank i Skive fra 1991 til 1995 og hos advokatfirmaet Hans Chr. Sibbesen i Sønderborg fra 1995 til 1996. Herefter fulgte et år som økonomichef på Fjerritslev Avis, inden han blev advokat hos Kristelig Fagbevægelse.
Søren Grinderslev er medlem af Menighedsfakultetets bestyrelse og af bestyrelsen for Djurslands Efterskole.