Dansk organisation indgår aftale med Armeniens kirke

ARMENIEN – Dansk Armeniermission har indgået en partnerskabsaftale med Den Armenske Apostoliske Kirke. Aftalen baner vejen for et udvidet samarbejde inden for undervisning og social diakoni.Ved en højtidelig ceremoni blev der for nylig underskrevet en aftale mellem Den Armenske Apostoliske Kirke og Dansk Armeniermission (DAM). Ifølge aftalen skal der fra dansk og armensk side arrangeres gensidige gæsteforelæsninger samt studenterbesøg og videregående studier i Danmark for armenske studenter. Endvidere skal DAM støtte den armenske kirkes mangeartede sociale arbejde. Et arbejde, der omfatter suppekøkkener, retrætecentre, børnehjem, og handicaphjem.
Sammen med kirken i Armenien vil Dansk Armeniermission også støtte etableringen af børneklubber, videreuddannelse og mentorordninger for lokale medarbejdere i kirken samt projektere restaurering af kirkebygninger og udgive kristen litteratur.
-mbc