FrikirkeNet satser på blad

Frikirker vil samle kræfterne om bladet Domino og netværkets pressetjeneste.Repræsentanter for FrikirkeNets medlemskirker var i weekenden samlet i Kolding. Et af emnerne var en økonomisk saltvandsindsprøjtning til bladet Domino.

Dominos redaktør Poul Kirk

Fredag og lørdag i den forgangne weekend dannede Apostolsk Kirke i Kolding rammen om FrikirkeNets årlige lederkonference. De ca. 100 medlemskirker skulle blandt andet tage stilling til et forslag om en ny økonomisk struktur, der særligt skal tilgodese det fælles blad Domino.

Dyrere end forventet

Frikirkebladet Domino blev lanceret samtidig med netværket for to år siden. Målet var at skabe et fælles medie for de karismatiske kirker. Bladet skulle finansieres ved gaver og annoncer. Noget, der viste sig vanskeligt at gennemføre.
– Jeg havde håbet, at Domino i det andet år kunne være økonomisk selvkørende, forklarer redaktør Poul Kirk i det seneste nummer af bladet. – Men indtægterne fra salget af annoncer, domino-partnere og kirkepartnere vil ikke i de nærmeste år være tilstrækkelige til at dække Dominos udgifter.

Tvungent abonnement

Redaktøren forudser, at der er behov for en flerårig støtte til bladet, der kom ud af 2005 med et underskud på 200.000 kr.
I lørdags (efter deadline red.) blev medlemmerne så præsenteret for et konkret løsningsforslag. Forslaget indebærer en ny økonomisk struktur, der gør Domino og den tilhørende pressetjeneste til FrikirkeNets hovedaktivitet.
– Hvor det før var frivilligt for medlemskirkerne, om man ville støtte Domino, bliver udgifterne til Domino, hjemmesiden og FrikirkeNets Pressetjeneste nu ligeligt fordelt på medlemskirkerne gennem kontingentet, forklarer Poul Kirk. Samtidig indebærer det, at FrikirkeNet det næste år primært vil koncentrere sig om de opgaver, man allerede har sat i gang. Sidste år afsatte netværket for eksempel 100.000 kr. til menighedsplantning. Her er udviklingen gået betydelig langsommere end forudset, så ud over et kursus om menighedsplantning og en intranetside er midlerne i stedet blevet brugt til de primære fokusområder: Medietræning og udgivelsen af infohæfte om frikirker.