Fra sygdom til sundhed

Du er velkommen til at skrive til mig og stille mig spørgsmål. Der vil blive bedt for alle brevemner. Ønskes en salvedug tilsendt,
medsend da venligst adresseret og frankeret svarkuvert.
Orla Lindskov Christensen, Anne Maries Vej 16, 9000 Aalborg

Brev:
Forvirring blandt kristne…
Kære Orla Lindskov
Nu er vi så i den søde juletid. Den er nu ikke lige sød for os alle. Jeg har for højt blodtryk og lider desuden af fibromyalgi. Det bevirker, at jeg må leve på piller for at kunne klare dagligdagen. Jeg synes virkeligt, at jeg har mødt lidelsen i mit liv. Men noget, der gør det ekstra svært for mig at være syg, det er den forvirring, der er blandt de kristne, når det gælder lidelse og sygdom. Er jeg f.eks. syg, fordi jeg har for lidt tro, og Gud derfor ikke har behag i mig. Noget nær det har jeg hørt forkyndt ud fra et bibelsted, der lyder således: ”- for uden tro er det umuligt at have Guds velbehag.” – Orla Lindskov, jeg blev faktisk vred over at høre sådan noget snak som forklaring på sygdom.
Andre forkyndere siger, bl.a. dig i din Brevkasse, at alle mennesker, også ydmyge kristne kan blive syge. Hvad mener du om denne forvirring? – Jeg synes, det er en skam. Hvad er årsagen?
Mvh.
Karen H.

Svar:
Vi må finde balancen
Kære Karen H.
Jeg vil gerne sige lidt om, hvordan jeg tror, denne forvirring opstår.
I det gamle testamente er det et gennemgående træk ved den jødiske folkesjæl, at man troede, at ”når Gud så med behag på sit folk” og det mente man, at han for det meste gjorde, så ville han ”fri dem ud af alle trængsler”. Så ville han ikke ”lade nogen plage komme nær den retfærdiges bolig”, så ville han give den retfærdige ”det dobbelte igen for alle hans tab” og ”mætte ham med et langt liv og fremgang.”
Dog er der i det gamle Testamente nogle profeter, der slår en lidt anden tone an, en mere realistisk og nuanceret tone, bl.a. Esajas i Esajas bog kap. 53, hvor han omtaler smerternes mand, og profeten Habakkuk i Habakkuks bog, kap. 3, 17 og 18, hvor der står: – ”For figentræet sætter ikke blomst, vinstokken bærer ikke frugt; olivenhøsten slår fejl, marken giver ingen afgrøde. Fårene er forsvundet fra folden, der er intet kvæg i indhegningen. Men jeg vil juble over Herren og fryde mig over min frelses Gud. Gud Herren er min styrke, han gør min fod let som hindens og lader mig løbe over højderne.” Den jødiske nation som helhed fik aldrig rigtigt fat i, at livet for de fleste mennesker er en blanding af sødt og surt, og når Jesus slog denne tone an i sit liv og sin lære, så afviste de den. Da han ved afslutningen af sit liv her på Jorden hang på korset, sagde de spottende til ham, at hvis Gud kom og tog ham ned fra korset, så ville de tro på ham. Gud greb ikke ind, så da de gik hjem fra korsfæstelsen, følte de sig dobbelt sikre på, at Jesus var en bedrager.
Men lad os se på Jesu lære med hensyn til smerte, sygdom og ulykke? Jesus lærer ikke, at sygdom, smerte og lidelse er et tegn på, at man er uden for Guds nåde, kærlighed og velbehag. Heller ikke at smerte, sygdom og lidelse skulle være et tegn på, at du er en større synder end andre. I Johannes-evangeliet kap. 9, 1-3 læser vi nemlig følgende: – På sin vej så Jesus en mand, der havde været blind fra fødselen. Hans disciple spurgte ham: ”Rabbi, hvem har syndet, han selv eller hans forældre, siden han er født blind?” Jesus svarede: ”Hverken han selv eller hans forældre har syndet, men det er, for at Guds gerninger skal åbenbares på ham.”
Endvidere læser vi i Lukas-evangeliet kap. 13, versene 1-5 følgende: – På den tid kom nogle og fortalte ham om de galilæere, hvis blod Pilatus havde blandet med blodet fra deres offerdyr. Og han sagde til dem: ”Mener I, at de var større syndere end alle andre galilæere, siden det gik dem sådan? – Nej, siger jeg, men hvis I ikke omvender jer, skal I alle omkomme ligesom de. Eller de atten, som tårnet i Siloa styrtede ned over og dræbte – mener I, at de var mere skyldige end alle andre i Jerusalem? – Nej, siger jeg, men hvis I ikke omvender jer, skal I alle omkomme ligesom de.” I disse steder i Bibelen lærer Jesus os, at smerte, sygdom og ulykke kan ramme såvel retfærdige som uretfærdige. Her er han på linie med profeten Habakkuk og profeten Esajas.
Men vi skal lægge mærke til, at Jesus i Markus-evangeliets kap. 16 også slår en anden tone an. Han nævner nogle tegn, der skal følge dem, der tror. Han nævner i vers 18 nogle for os umiddelbart set mærkværdige tegn: – ”de skal tage på slanger med deres hænder, og drikker de dødbringende gift, skal det ikke skade dem.”
Det, han vil fortælle os med disse drastiske tegn, er, at der ligger en beskyttelse i troen.
Vi mennesker, kristne såvel som ikke kristne, kan blive ramt af smerte, sygdom og ulykke uden undtagelse. Det er den ene side af virkeligheden. Men, som han siger, er der beskyttelse at hente i troen. Det er den anden side af virkeligheden. Begge dele er sandheden. Det betyder, at sandheden har to sider.
Nogle vil nok finde dette ulogisk. Men vi skal huske, at Bibelen ikke er rettet til efter den menneskelige logik.
Altså drejer det sig om, at vi som kristne finder balancen. Jøderne som folk havde svært ved at finde denne balance. De holdt fast i, at den retfærdige skulle skånes.
Men det er lige så ubalanceret at sige, at hvis blot troen er stor nok, så kan man få et herligt, smertefrit liv her på Jorden. Virkeligheden taler et andet sprog.

Brev:
Vil gerne have børn
Kære Orla Lindskov
Vi er et ægtepar, som stadig er barnløse efter flere års ægteskab. Vi har været til forbøn både her og der. Vi ved, at det er på grund af dårlig sædkvalitet og har været startet på behandling for år tilbage. Men jeg blev dårlig af hormon-behandlingerne og fik synsforstyrrelser og glemsomhed. Derfor stoppede vi det.
Vi har fået brudt forbandelser for nylig, og vi troede egentligt, at nu ville det lykkes. Men nej.
Vi troede faktisk, at vi havde prøvet alt; men så hørte vi tale om en salvedug for nylig. Det vil vi gerne prøve. Vil du sende os en ”rigtig god én” her op mod Jul! Tak.
De Forventningsfulde
P.S.: – Hvordan salver man med olie?

Svar:
En ”god” salvedug
Kære Forventningsfulde
Jeg har sendt jer en ”rigtig god” salvedug, synes jeg selv. Jeg salver med olie i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn og i det store navn Jesus Kristus. Selve salvingen foretager jeg med fingeren, idet jeg med fingeren gør korsets tegn. Det er min måde; men der er sikkert mange andre måder. Den bibelske baggrund for at salve med olie læser vi f.eks. i Markusevangeliet kap. 6, vers 13: – ”de salvede mange syge med olie og helbredte dem.” Sådan står der om Jesu første disciple.

Min oplevelse:
Nu kan jeg gå lange ture
Kære Orla Lindskov
Tak for salvedugen, som du sendte til mig i september måned i år. På grund af den er jeg blevet helbredt for diskusprolaps.
Jeg har haft mange smerter gennem de sidste seks år, og jeg har været til forbøn, hvor der ikke rigtigt skete noget. Men nu har Gud grebet mægtigt ind, og smerterne forsvandt et døgn efter, at jeg modtog denne salvedug. Nu kan jeg gå lange ture, tage en god svømmetur og deltage i mange andre ting, hvilket jeg ikke var i stand til at gøre før. Der er en sang, som begynder sådan: Det er Gud, som al æren skal ha`. Sådan er det også i mit liv. Han skal have æren for sit værk.
Med venlig hilsen
Den Taknemmelige

Min oplevelse:
Min søster er nu gravid
Kære Orla Lindskov
Jeg vil bare fortælle dig om den lykkelige oplevelse, vi har haft med min søster og hendes mand, der ikke kunne få børn. Hun blev gravid efter at have fået en salvedug. Jeg har fortalt det vidt omkring. Nu har jeg et andet par i udlandet, som ikke kan få barn på grund af mandens dårlige sæd. Jeg vil meget gerne bede om en salvedug til dem også.
Med kærlig hilsen og Guds velsignelse.
S.J.