KIT ligger vandret

Kirkernes Integrations Tjeneste arbejder hårdt på at ændre et nyt lovforslag, der stiller krav til internationale forkyndere om at bestå en dansk- og integrationsprøve.Rundt omkring i Danmark har vi en række internationale præster, diakoner og andre, der er stærkt engagerede i kristent arbejde.

Daglig leder for KIT, Hans Henrik Lund, er kommet på arbejde med VK-regeringens nye lovforslag til missionærloven

Blandt andet i internationale menigheder, emigrantkirker, frikirker og Den Katolske Kirke, der gør et stort arbejde for integration.
Disse mange kristne medarbejdere var aldrig kommet ind i Danmark, hvis den lov, som VK fremlagde forleden, havde været gældende. Lovforslaget kræver, at internationale forkyndere skal bestå en dansk- og en integrationsprøve på den danske ambassade i deres respektive hjemlande for at få opholdstilladelse som forkynder i Danmark.

Kirker samarbejder

Lovforslaget er et voldsomt brud med mange års tradition og er stærkt diskriminerende. Derfor ligger Kirkernes Integrations Tjeneste vandret i et forsøg på at ændre loven.
Man har haft møde med kirkeledere, og det har betydet, at Den Katolske Kirke i Danmark, Dansk Missionsråd og KIT, der alle er høringsberettigede ved lovgivning om udlændinge, har kunnet indsende koordinerede høringssvar.
Med KIT´s mellemkomst ser man pludselig et stærkt kirkeligt samarbejde mellem en række kirker i Danmark: de danske frikirker, Den Katolske Kirke, Den Koptiske Kirke, Den Anglikanske Kirke og andre. Kirkerne står sammen om at forhindre lovens gennemførelse, som den er fremsat.
Man er ikke imod en dansk- og integrationsprøve, men ønsker, at prøven skal aflægges i Danmark, når man har været her et stykke tid.

Møde med politikere

KIT’s daglige leder Hans Henrik Lund og integrationskonsulent Elisabeth Krarup de Medeiros har sammen med ledende folk i Den Katolske Kirke dagligt møder med politikere i såvel regeringen som oppositionen for at forelægge dem konsekvenserne af loven. – Vi møder stor forståelse for vore synspunkter, men en kamp er ikke vundet eller tabt før sidste fløjt. Derfor skal der kæmpes til det sidste, siger Hans Henrik Lund.
Lovforslaget er fremsat, og det er nu – inden 2. behandlingen – at slaget for alvor skal slås. Derfor opfordrer Hans Henrik Lund det kirkelige bagland og enkeltkristne til at skrive personlige breve til integrationsminister Rikke Hvilshøj, formanden for Folketingets Integrationsudvalg, de politiske partiers integrationsordførere og lokale folketingsmedlemmer.
– Det er vigtigt, at vi som kristne står sammen i denne aktuelle kamp, siger Hans Henrik Lund.
Det er kun to år siden, at regeringen sidste gang strammede loven omkring missionærvisa, og der er stadig problemer med at få denne lov til at fungere. Den er et godt eksempel på, hvor vigtigt det er at tænke alle aspekter igennem, når man gennemfører en lov, også de administrative aspekter.
Ifølge Hans Henrik Lund ligger der i dag en række uafklarede sager med forkyndere, der ikke har kunnet få deres opholdstilladelse forlænget. De får afslag i Udlændingeservice med den begrundelse, at de ikke har vielsestilladelse, og i Kirkeministeriet kan de ikke få vielsestilladelse, medmindre de har opholdstilladelse. Disse to administrationer støder sammen, fordi højre hånd ikke har vidst, hvad venstre hånd gjorde efter den seneste opstramning af lovgivningen. Det betyder, at f. eks. KIT´s formand Jonas Kouassi-Zessia, der er præst for flere emigrantmenigheder, og Lee Hansson, udenlandsk præst i Aalborg, endnu ikke har fået deres opholdstilladelser forlænget og befinder sig i et lovgivningsmæssigt ingenmandsland.