Det, vi lever af…

Penge har længe været et fy-ord i kirken. Men kristendom handler også om det daglige brød. Altså må vi tale om det, der fylder så meget i vores liv.Vi har i denne uge afsat et nummer til at handle om iværksættere – dem, der sætter noget nyt i gang.
Vi har valgt denne vinkel, fordi det involverer tro at springe ud på dybt vand og starte noget nyt.
Ofte har man i kirken set lidt misbilligende på mennesker, der drev virksomhed. I hvert fald har mange erhvervsfolk følt, at prædikener og møde-emner ikke handlede om det, der fyldte mest i deres liv. Mange har fejlagtigt troet, at kristendommen kun foregik på et filosofisk og uvedkommende plan.
Men når Jesus sagde ”følg mig”, var det til en flok selvstændige erhvervsdrivende (fiskere) og en embedsmand i toldvæsnet. Og vi véd, at Lukas arbejdede som læge, og at Paulus klarede sig som teltmager ved siden af at prædike og skrive breve.
Jesus lærer dem og os at bede Gud om ”det daglige brød” – altså det, vi har brug for til at opretholde livet. Dvs. de fysiske behov. Høsten. Lønnen. Økonomien.
Ja, vi får endda at vide, at vi ikke skal bekymre os for al den slags, som let vil sluge vores opmærksomhed. Vi skal tænke på fuglene, som ikke sår noget, og alligevel har rigeligt, og vi skal vide, at vores himmelske far ”ved, at I trænger til alt det”.
Altså er det Guds vilje at give os det, vi har brug for. Og især i Gamle Testamente er der mange løfter om, at Gud også vil velsigne vores høst, hvis vi sår vores tiende. Og der er klare løfter om, at Gud også vil velsigne os økonomisk og sundhedsmæssigt, hvis vi lever retfærdigt.
Jesus advarer os imidlertid også om, at penge kan være en fælde. Hvis de får magten over os, så bliver de til en form for afgudsdyrkelse. Vi får at vide, at ”kærlighed til penge er roden til alt ondt”. Men det er altså ikke penge i sig selv, der fører til noget ondt, men ”kærlighed til penge”.
Som kristne skal vi derfor absolut bruge vores talenter, så godt vi kan, starte virksomheder og tjene penge med god samvittighed. Og så huske at betragte alt som Guds gaver og gavmildt give til alt godt.