Bogtema
Salmedigter på slap line

H.A. Jørgensen – værd at læse og synge.H.V. Kaalunds „På det jævne, på det jævne“ randt mig i hu, da jeg læste samlingen af åndelige digte i Frømandens kys igennem. Hvilket i første omgang mere skyldes „tonen“ eller indholdet end kvaliteten.En enkelt strofe, tilfældigt valgt, som eksempel (fra „Påske“):
Mal byen rød og jorden grøn! / Han som var død, Marias søn, / har narret fjendens nattevagt / og undergravet dødens magt.
Der er mange billeder og vendinger, som man ikke støder på i traditionel salmedigtning, i disse „gudelige viser og socialdemokratiske salmer“ – for øvrigt genrer, som digteren forklarer i forordet, hvor også samlingens titel bliver „tolket“. Hans Anker Jørgensen kan nok lide at sætte tingene lidt på spidsen og provokere lidt i sin tilbagelænede, tænksomme „salmedigtning“.
Næsten alle digte er ledsaget af noder, langt de fleste af nulevende komponister, blandt disse Merete Wendler. For meningen er, at de skal synges. „Uden en god melodi bliver en tekst hverken en vise, en sang eller en salme“, står der i forordet.
Her er noget at gå i gang med for den, der har lyst til lidt „alternativt“ …
Niels Jørgen Vase

Hans Anker Jørgensen:
Frømandens kys
– Gudelige viser og socialdemokratiske salmer
93 sider • 178 kr.
Unitas.