Bogtema
Musikalsk detektivarbejde

Grundig behandling
af Mozarts Requiem.Det er et af musikhistoriens mest berømte og beundrede værker, og det hører til blandt civilisationens mest ophøjede musikværker overhovedet, fastslås det. Og så er det gådefuldt og omgærdet af mystik: Mozarts ‘Requiem’.Dr. phil. Peter Ryom har på det lille nyetablerede forlag Andantino udgivet en bog, hvori han forsøger at trænge om bag noget af det gådefulde og mystiske. Omstændighederne omkring bestillingen, tilblivelsen og færdiggørelsen har siden Mozarts død den 5. december 1791 været omdiskuterede. En del af de sejlivede myter er blevet manet i jorden og bør med Peter Ryoms bidrag til Mozart-forskningen være det endegyldigt.
Dét vil til gengæld næppe nogensinde blive tilfældet med spørgsmålet om, hvor meget af det, der egentlig er Mozarts værk; men også det tager forfatteren ganske kompetent stilling til, og dette detektivarbejde – ikke mindst i bogens hovedafsnit med kritikken af Süssmayrs færdiggørelse af værket – er med til at gøre den til særdeles interessant læsning.

Dette portræt
af Mozart, der er fra 1782/83,
betragtes som autentisk.

Bag i bogen er der en diskografi, der ikke er komplet, hvor der opregnes ca. 50 forskellige indspilninger fordelt på en halv snes forskellige udgaver af værket!
Niels Jørgen Vase

Peter Ryom:
Mozarts ‘Requiem’
– efterladt og færdiggjort
185 sider • 180 kr.
Andantino.