Præster bør kende deres bibel

Eve-Marie Becker vil som ny teologiprofessor ved Århus Universitet sikre, at danske præster er godt inde i Bibelens Nye Testamente: – Kristne præster spiller en nøglerolle i udbredelse af kristendommen i det multikulturelle samfund, mener hun.Lad det være sagt med det samme: Professor i Ny Testamente ved Århus Universitet er ikke karismatiker. Til gengæld har Eve-Marie Becker fra Sydtyskland en urokkelig tro på Bibelens værdier. De kan transformere samfundet, mener den nytiltrådte professor, hvis bare samfundet bliver oplyst om dem.
Derfor spiller præster og teologer en nøglerolle i dag. Som en læge for de syge og en revisor for den trængte virksomhed kan teologer på lige fod give svar på menneskers eksistentielle spørgsmål. Ved at forkynde ud fra Bibelens Nye Testamente kan de give både indfødte og fremmede en forståelse for den ”kulturånd”, der har præget det vestlige og danske samfund op igennem en tusindårig historie.
– Det er vigtigt at søge sine rødder og finde ud af, hvor vores kultur stammer fra, og hvordan de religiøse traditioner gennem tiden har påvirket vores samfunds nuværende kulturånd – både politisk og religiøst.
– Det Nye Testamente er en af de vigtigste tekster, vi har til forståelse af dette kulturelle og religiøse ophav.

Præster klædt
på til opgaven

Professor Eve-Marie Becker er netop tiltrådt som professor i Ny Testamente ved Århus Universitet, der sammen med Københavns Universitet uddanner samtlige fremtidens folkekirkepræster i landet. Og hun mener, at præster kommer til at spille en nøglerolle i et samfund, der er stadig mere præget af religion:

– Religion er en meget vigtig del af vores samfund i Europa. Det ses tydeligt i de konflikter, der opstår mellem fundamentalistiske grupper og vestlige regeringer.
Det er mest udtalt, når det gælder de islamistiske grupperinger, tilføjer hun, men giver også en opsang til såkaldte ”kristne” grupper, som tror, de kan gennemtvinge de kristne værdier.
Det er ikke vold og magt, der skal bruges, men viden og oplysning. Og derfor skal præsterne klædes ordentligt på gennem uddannelse:
– Det handler om at skabe en gensidig respekt på tværs af overbevisninger. Jo mere en gruppe kender sig selv og sin historiske og religiøse baggrund, jo mere respekt vil de også få fra den modstående gruppe. For teologer og præster betyder det, at de er nøglepersoner i denne uddannelse af samfundet. De skal formidle det budskab og den historie, der kan skabe forståelse af vores kultur i folks bevidsthed.

Ny Testamente
er praktisk

34-årige Eve-Marie Becker har en forkærlighed for praktisk teologi – det var hendes første valg på teologistudiet ved Erlangen Universitet. Det viste sig dog at være for teoretisk for hende, så hun valgte i stedet at studere Ny Testamente med speciale i tolkninger af Paulus’ breve.
Netop Paulus’ praktiske tilgang leder tankerne hen på karismatisk kristendom, men ikke for Eve-Marie Becker. Praksis er det praktiske virke som folkekirkepræsterne står i ude i sognene – især ved gudstjenesterne:
– Vi har at gøre med Det Nye Testamente hver eneste søndag i kirkerne, og det er her, den praktiske teologi kommer ind i billedet. Det Nye Testamente er selve hjertet i den kristendom, der her bliver praktiseret, og jo bedre forståelse og uddannelse vores præster har indenfor det, jo bedre kan de formidle og undervise folket i dets betydning. Derfor er uddannelsen af teologer og præster så enormt vigtig.
– For mig er det den praktiske teologi, der har den vigtigste rolle i forståelsen og aktualiseringen af nutidens kristendom, fastslår hun.

Brug for akademisk forskning

Hun mener dog, at uddannelsen i praktisk teologi er blevet for teoretisk:
– Den praktiske teologi er de senere år blevet teoretiseret, så den ikke længere indeholder deciderede værktøjer til praktisering af kristendommen i statskirkerne.
Alligevel mener hun, at uddannelsen skal fastholdes på det akademiske niveau, der er tradition på universiteterne:
– Vi har en lang historie for akademisk forskning på dette område, og jeg mener, det er gennem fortsat studie i denne tradition, man opnår størst viden og dermed kan udbrede kristendommen på den mest ansvarsfulde måde.

Ikke for personligt

Men hvad med den personlige side? Det Nye Testamente henvender sig jo personligt, og kristendommens største udbredelse på verdensplan sker gennem personlige omvendelser?
– Jeg vil ikke dømme i, om tro og personlig overbevisning har betydning for den statskirkelige akademiske kristendom. For at kunne forstå Det Nye Testamente og dets betydning i vores tid kræver det en fastholdelse af de historiske traditioner, vi har for teologisk forskning.
Kan de frikirkelige bevægelser, som pinsevækkelsen, bidrage med noget i forhold til udbredelsen af forståelsen af kristendommen, selvom de ikke har en formel, akademisk baggrund?
– Personligt mener jeg, at præsterne skal tage den akademisk bedste uddannelse de kan for at kunne formidle det kristne budskab på en fornuftig og ansvarsfuld måde. Det mener jeg ikke kan lade sig gøre på baggrund af folks personlige tolkning af Det Nye Testamente og deres egen overbevisning. Tolkningen af Det Nye Testamente kræver ligeledes en dialog mellem de teologiske studier og de klassiske, filosofiske og humanistiske studier. At praktisere teologi er en intellektuel opgave og kan ikke gøres bedre noget sted end på universiteterne og derefter i de statslige kirker.

Stueren teologi

Der er ingen tvivl om, hvor Eve-Marie Beckers interesse ligger: Hun foretrækker den videnskabelige forskning i Ny Testamente frem for den personlige tilegnelse. Målet er for hende at gøre teologien ”stueren”, så teologer bliver bredt og alment accepteret og brugt på lige fod med fx læger og revisorer:
– Vi har gennem den senere tid gennemgået en sekularisering, som gør, at religion bliver nedprioriteret og mister sin betydning i folks bevidsthed.
– Min interesse ligger i udbredelsen af kendskabet til det teologiske studie. Alle de humanistiske studier bliver for tiden nedprioriteret, og det er vigtigt for os at fastholde interessen for dem i folks bevidsthed. Det gør vi ved at uddanne teologer på meget højt niveau, sådan at forskningen og faget generelt bliver accepteret på lige fod med andre fag, som f.eks. de medicinske eller økonomiske studier.

Sammenhængskraft

På den måde kan præster bidrage i et langt sejt træk i tolkning og formidling af de kristne værdier. Et indgående kendskab til Ny Testament samt en forståelse for kristendommens betydning i den vestlige historie skal i præstens daglige virke bidrage til samfundets sammenhængskraft:
– Religion spiller en rolle i et folks forståelse af sit ophav og sin kulturs historie. Derfor er opgaven først og fremmest uddannelse og oplysning, slutter hun.
Ved siden af opgaverne på Århus Universitet underviser hun på teologikonferencer i Sydtyskland.


Artiklen fortsætter efter annoncen: