Hund helbredt

Jeg har en hund på 11 måneder, en engelsk Mastiff, som er født med en ekstra kanal fra nyren til blæren; her fik den betændelse. Inge bad for den i Randers den 25. januar 2006 – betændelsen forsvandt.
I april var det galt igen, da bad Inge over telefonen – også her fik den hjælp – begge gange forsvandt betændelsen med det samme! Gud har omsorg for alt sit skaberværk!
Kærlig hilsen fra
Pia Munk Nielsen

Helbredt for
ordblindhed

Jeg er 28 år. Da jeg begyndte i skolen, fik jeg at vide, at jeg var meget ord­blind.
Min svoger Morten er blevet helbredt for en lam arm. Derfor ville jeg også gerne, at der blev bedt for min ordblindhed så jeg kunne blive fri for det.
Det første møde i Multihuset i Haderslev var den 11. november 2005. Her bad Hans Berntsen for mig, jeg blev utilpas, fik kvalme og blev svimmel. Utilpasheden forsvandt, da jeg kom ud i bilen. 14 dage efter bønnen skulle jeg op til en prøve, som jeg gik igennem med nogle små stavefejl – men her blev det konstateret, at al ordblindhed var væk!

Jeg skulle holde en lille tale og fortælle – hvordan jeg var blevet helbredt gen­nem forbøn – ved at bede til Jesus!
Bagefter fik jeg meget ros på skolen for den flotte tale, som jeg havde holdt. Tak til Hans og tak til Jesus!
De kærligste hilsener fra
Iverene Hellemann
Vojens

Se listen over
Hans og Inge Berntsens
helbredelsesmøder på hjemmesiden:
www.udfordringen.dk