Fra sygdom Til sundhed

Du er velkommen til at skrive til mig og stille mig spørgsmål. Der vil blive bedt for alle brevemner. Ønskes en salvedug tilsendt,
medsend da venligst adresseret og frankeret svarkuvert.
Orla Lindskov Christensen,
Anne Maries Vej 16,
9000 Aalborg

Spørgsmål:
Mine kære forstår mig ikke
Kære Orla Lindskov
Jeg ved godt, at det er et lidt sørgeligt brev, jeg nu skriver til dig. Men jeg har været syg i snart to år, og jeg oplever mere og mere, at mine kære ikke forstår mig. Det vil sige, de er som sådan rare nok. Men ind imellem lader de det skinne igennem, at de synes, at jeg har lidt meget skaberi med i det. De beder mig ind imellem om at tage mig lidt mere sammen.
De siger, at jeg ikke bare kan blive ved med at ligge der, og så foreslår de mig en ny læge, eller at jeg skal prøve noget nyt medicin.
Jeg kalder dem mine kære, for de er virkeligt mine kære, men ingen af dem har prøvet at være syg. De siger hele tiden: – ”Du kommer nok snart op igen, for nu bliver det snart mildere i vejret.”
Det er, som om de prøver at skjule min virkelige situation. Min sygdom er endda diagnosticeret af ret mange læger efterhånden. Det er ikke sådan, at mine kære svigter mig ved at forlade mig, selv om de nok er ved at være lidt trætte af mig. Men jeg synes, at de svigter mig psykisk. Godt nok trøster de mig ind imellem. Men jeg føler tydeligt, at jeg skuffer dem ved ikke at blive rask.
Kan du sige mig nogle gode ord om, hvordan jeg skal håndtere denne situation. For tro mig, jeg skaber mig ikke, og der er ikke noget, jeg hellere ville end at være rask.
Venlig hilsen
Den syge på andet år

Svar:
Fokuser på dine
kæres kærlighed

Kære syge på andet år
De fleste af os har nogle, der er kære for os. Ved familie, ved ægteskab, ved venskab er der mennesker, der på en særlig måde står os nær.
Den syge mærker forholdet til de kære som en betydningsfuld del af hverdagen. Som oftest som en velsignet del. Men virkeligheden kan også være pinefuld, hvis de kære slet ikke forstår den syge. Det kan gøre ondt værre.
Hvordan kan den manglende forståelse vise sig?
De kære synes måske, at det er lidt skaberi med den mave og de nerver. De synes måske, at du burde tage dig lidt sammen. Eller de synes måske, at du burde skifte læge, og derved gør de dig usikker overfor den læge, du måske er godt tilfreds med. Hvis dine kære således lægger den lidelse til din sygdom, at de ikke forstår dig, så trøst dig med, at de ikke gør det af manglende kærlighed, men alene på grund af manglende indsigt.
De har måske aldrig selv været syge. Sådanne mennesker findes der stadigvæk i dagens Danmark, altså mennesker, der aldrig har været syge. De ”aldrig-syge” taler, som de gør. Findes sådanne tilfælde i din familie, så bær over med dem, for de elsker dig jo trods alt.
Jeg ved godt, at falsk trøst og det med at forsøge at skjule virkeligheden kan virke hårdt, når du er ganske klar over, hvordan det hele står til. Men trøst dig med, at det ikke kommer af ligegyldighed eller af det, der er værre. Det kan ofte gøre meget ondt at skulle se virkeligheden i øjnene for den syges pårørende.
Fokuser på dine kæres kærlighed og bed Gud om, at du må få visdom og kærlighed til at kunne bære over med dem. Dine kære svigter dig heldigvis ikke. Jeg vil tro, at det er noget af det sværeste, der kan ske for en syg. At de kære og vennerne, som man stolede på, svigter. Så kan det være en svær kamp ikke at blive bitter.
Kærlighed kan give smerte. Det kan den syge opleve i forhold til de kære, som han eller hun må bedrøve med at være syg. Men hvis du nogle gange har oplevet det sådan, så glæd dig alligevel midt i smerten over, at dine kære bliver hos dig og går med dig i din sygdom. Lad den rigdom, som deres kærlighed er, være en trøst for dig.
Mange problemer og byrder kan dine kære give dig under din sygdom. Men jeg tror alligevel, at den glæde og det lys, de spreder, er langt større. Sig Gud tak for dem og bed om, at din sygdom må bringe det gode med sig, at I bliver ført endnu tættere sammen.
Venlig hilsen
Orla Lindskov

Spørgsmål:
Min mand forlod mig
Kære Orla Lindskov
Jeg synes selv, at jeg lider meget lige nu. Dels i mit indre på grund af manglende evne til at tilgive. Men også fysisk, fordi jeg har ansvar og byrder, som jeg synes er for tunge til, at jeg kan bære dem alene.
Min mand forlod mig for 3 år siden til fordel for en yngre kvinde. Jeg er midt i trediverne og sidder nu alene tilbage med tre børn. Jeg har behov for at kunne tilgive min eks-mand. Det ved jeg. Men på den anden side har jeg ikke altid et oprigtigt ønske om det. Hvor er det svært at tilgive, når man føler sig vraget og føler, at man er blevet meget uretfærdigt behandlet.
Jeg har engang været inde på et af dine møder, hvor du underviste. Var det muligt for dig i din Brevkasse at give mig lidt undervisning i tilgivelse, for tilgivelse må jo have en vis værdi.
Hilsener fra
Den Svigtede

Svar:
Tilgivelse kan frigøre
Kære Svigtede
Tilgivelse har kolossal værdi for vores liv. Tilgivelse er forudsætningen for et godt liv og for et godt helbred. Det står omtalt mange steder i Bibelen. Tilgivelse er også sandheden, som kan frigøre os.
At tilgive er at give slip på noget ubehageligt, som belaster din fysiske og psykiske sundhed. Det er at rense dit sind for fejl, som du selv har begået, eller som andre har begået mod dig. Det er vejen til fred og harmoni.
Tilgivelse er at give slip på det forkerte til fordel for det, der er sandt. De fleste tror, at de gør noget godt for dem, de tilgiver. Det gør de også. Men de gør også noget fantastisk godt for sig selv.
Når du tilgiver, sker der det, at du giver afkald på det, du ikke ønsker i dit liv til fordel for det rigtige, som Gud har til dig. Du må give afkald på smerten, vreden, bitterheden og frygten for at kunne opleve godhed, glæde, fred og kærlighed.
Når du tilbyder et andet menneske den tilgivelse, som det menneske har brug for, så styrker du den åndelige side af dig selv, så lukker du op for livets goder.
Når du nægter et menneske tilgivelse eller kærlighed (- det er nemlig to sider af samme sag -), og uanset af hvilken grund, du gør det, så mister du adgangen til alle de goder, som livet har til dig. Så hænger du så meget fast i det gamle, at det nye slet ikke kan trænge igennem til dig. Det væsentlige er nemlig, at det gode, du nægter andre, det vil også blive nægtet dig. Andre mennesker kan ikke ændre på det, Gud skabte dig til at være. Men du kan lægge hindringer i vejen for Gud og for dit eget gode liv ved ikke at tilgive.
Når det eneste, du tænker på om en person, er, hvad han eller hun har gjort mod dig af ondt, og når du glemmer, at han eller hun kun er et menneske, der begår fejl ligesom dig selv, så er tiden inde til at tilgive. Rigtig mange har oplevet, at tilgivelse udrettede underværker i deres liv.
Venlig hilsen
Orla Lindskov

Min oplevelse:
Jeg har fundet mere ro
Tak for din tjeneste og tak for den måde, hvorpå Jesus virker gennem din bøn og gennem salvedugen.
Jeg har nu haft salvedugen i over en måned, og psykisk har jeg fået det bedre. Jeg har fundet mere ro og føler mig styrket i visheden om, at Jesus er med mig både dag og nat. Min nattesøvn er blevet bedre, og det gør jo, at jeg også bedre kan klare mit arbejde.
Med kærlig hilsen
K.G., København