Indre Mission opkøber kirker

Gennem længere tid har Indre Mission (IM) i al hemmelighed været i gang med at opkøbe kirker.

Der gættes på, at en af de kirker, Indre Mission har købt, er kirken i Øster Omme. Her har der i 2006 været messefald fem gange.

Det drejer sig primært om nogle mindre landsbykirker, hvor man de senere år forholdsvist ofte har måttet aflyse gudstjenesterne pga. manglende tilslutning (også kaldet messefald), og som derfor står foran lukning.
Betalingen er indsat på en spærret konto i Kirkeministeriet og er fra IMs side finansieret af midler fra IM’s byggefond, som de senere år har fået tilført ekstraordinært store beløb fra salg af lukkede missionshuse.
Da det er en politisk ømtålelig sag, er det endnu ikke offentligt, hvilke kirker der er tale om. Heller ikke de berørte menighedsråd er blevet orienteret om salget af deres kirke. Men i Kirkeministeriet regner man med, at der sidst på året bliver politisk vilje til at lukke og sælge en række kirker, som ikke længere bliver brugt i »tilstrækkelig« grad, som det udtrykkes i et notat fra kirkeministeren. Når det sker, vil handelen gå endeligt i orden.

Foreløbige planer

Generalsekretær Jens Olesen vil foreløbig ikke fortælle, hvad IM regner med at bruge kirkerne til. Han nægter at svare på det nærliggende spørgsmål, om det er et skridt på vejen til at gøre IM til en frikirke.
Økonomichef Morten Nielsen, der har stået for de direkte prisforhandinger med Kirkeministeriet, vil dog fortælle, at man, når kirkerne bliver frigivet til IM, i »første omgang« vil bruge dem til genbrugsbutikker. Nationalmuseet har allerede givet en forhåndsgodkendelse til den ændrede brug.
– Der er opnået yderst favorable priser på kirkerne, men vedligeholdelsen er også meget udgiftskrævende, siger Morten Nielsen. Der forhandles løbende om køb af flere kirker.
Den første april indbetaler IM således et ikke offentliggjort beløb for tre kirker mere.
Et af de mere spændende opkøb, som der for tiden forhandles om, er en domkirke. Går det salg i orden, vil den muligvis kunne danne fast ramme om Indre Missions årsmøder.

Sådan præsenterede
redaktionschef på
Indre MissionsTidende,
Holger Skovenborg,
årets geniale aprils-nar!!