Karma, koran og kirke

Indvandring, kulturelle påvirkninger og et kristent traditionstab giver kirken store udfordringer.Ny undersøgelse blandt folkekirkens præster beskriver den religiøse mangfoldighed inden for kirken.Nogle dåbsforældre tror på reinkarnation og spørger, om Gud frelser mennesker, der tilhører en anden religion. Det er nogle af folkekirkens udfordringer i dag i et samfund, der bliver stadig mere mangfoldigt i religiøs henseende, skriver tretten præster, forskere og fagspecialister i bogen ”Karma, koran og kirke”. Her diskuterer de ud fra spørgeskemaundersøgelsen »Religiøs mangfoldighed som folkekirkelig udfordring«, som stiftssamarbejdet Folkekirke og Religionsmøde har foretaget blandt folkekirkens præster.

Hvad skal kirken gøre

– Mangfoldigheden skyldes indvandring, kulturelle påvirkninger fra verden uden for Danmark og et generelt kristent traditionstab som følge af sekularisering, fortæller generalsekretær Berit Schelde Christensen fra Folkekirke og Religionsmøde.
Ud fra forskellige teologiske, kirkeretslige, religionssociologiske og kirkelige vinkler kommenterer skribenterne, hvordan kirken skal forholde sig til den religiøse mangfoldighed. Præst og forhenværende kirkeminister Tove Fergo, teologiprofessor Viggo Mortensen og Niels Henrik Arendt, biskop over Haderslev Stift, er nogle af de 13 skribenter, der svarer på, om kirken f.eks. skal spille en mere aktiv forkyndende eller missionerende rolle, eller om det er kirkens opgave at arbejde for fredelig sameksistens og bidrage til integrationen.
– Resultatet giver et nuanceret og kvalificeret indlæg i debatten om religionens og kirkens rolle i dagens samfund, siger Berith Schelde.
– Hvad sker der med synet på kirken og kristendommen og med præsternes selvforståelse? Og har præsterne og Folkekirken ressourcer til at arbejde med disse udfordringer?