Vor tids fattigdom

„Hvedekorn“ er Katolsk Forlags fortjenstfulde, bredt anlagte serie af små, let tilgængelige bøger om kristen spiritualitet.Senest har man udgivet en bog om  tro og fattigdom af Raniero Cantalamessa, pave Benedikt XVI’s private prædikant. En vægtig udgivelse, der har potentiale til at bære frugt mange fold (Joh. 12,24).
Forfatteren er franciskaner, og det kan derfor ikke undre, at han indledningsvis erindrer sig Frans af Assisis ord til sine disciple vedrørende fattigdommens ideal: „Jeg opfordrer og formaner dem til ikke at foragte eller dømme de mennesker, som de ser bære bløde og farverige klæder og nyde udsøgt mad og  drikke, men enhver skal snarere dømme og foragte sig selv“.

Fattigdom set i perspektiv

Heri ligger, at fattigdom ikke er nogen éntydig størrelse, men må ses i perspektiv. Forfatteren foretager to dristige snit til at belyse situationen: materiel / åndelig, henholdsvis positiv / negativ fattigdom. Fattigdom kan både være social nød og elendighed (den negative, materielle fattigdom, der ikke er selvvalgt), men den kan også f.eks. give sig udtryk i en overfladisk, materialis-tisk fernis (en negativ, selv-valgt, åndelig fattigdom).
Omvendt  findes der også en positiv, materiel fattigdom, der skal ses som en imitation af Kristus og Guds Rige.
I et interview i Kristeligt Dagblad  den 20. februar i år er forfatteren inde på, at det måske i virkeligheden mest er Europa, der har behov for  kristendommens håb, fordi man her ikke blot støder på den materielle, men i lige så høj grad den spirituelle fattigdom.
Set i dén sammenhæng er Cantalamessas bog både en politisk og en åndelig tilkendegivelse. Skrevet med  stor ydmyghed, skal det tilføjes. Det er en bog til fordybelse. Til eftertanke. Til ubetinget anbefaling. For alle.

Raniero
Cantalamessa: Fattigdom
120 sider
95 kr.
Katolsk Forlag