Fra sygdom Til sundhed

Du er velkommen til at skrive til mig og stille mig spørgsmål. Der vil blive bedt for alle brevemner. Ønskes en salvedug tilsendt,
medsend da venligst adresseret og frankeret svarkuvert.
Orla Lindskov Christensen
Anne Maries Vej 16
9000 Aalborg

Spørgsmål:
Jeg trøster mig med piller og vin
Kære Orla Lindskov
Jeg har så svært ved at acceptere mit liv, som det er lige nu. Det er meget præget af modgang og sygdom. Jeg har svært ved at se dagligdagen i øjnene. Jeg er angst for, hvad den nye dag bringer, også fra mine medmennesker. Jeg synes, at de udsætter mig for alt muligt, endda også læger og sygeplejersker. Jeg tager en del beroligende piller og sovepiller, og også et glas vin i ny og næ. Jeg er nok som strudsen, der stikker hovedet i busken. Det er den eneste måde, jeg kan komme igennem dagene på.
Jeg forsøger at lukke øjnene for virkeligheden og for alle de besværlige mennesker, som min dagligdag er fuld af. De gør mig både bange og vred.
Min trøst med piller og vin giver mig skamfølelse, da jeg er kristen og føler, at der må være en anden måde at leve livet på. Jeg er fuld af kritik imod mit liv, som det har udviklet sig. Jeg kan ikke se en mening med noget som helst. Jeg søger Gud og længes efter ham; men jeg ved ikke, om jeg elsker ham rigtigt. Jeg ønsker forbøn af dig. Men kan du også sige noget til alt det, jeg nu har skrevet til dig?
Mvh.
En kristen kvinde
i modgang

Svar:
Accepter livet, men giv ikke op
Kære kristne kvinde i modgang
Jeg vil bede for dig, men jeg vil også forsøge at sige noget til dig på baggrund af to bibelvers.
Det første er Romerbrevets kap. 8, vers 28: – ”Vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud.”
Det andet er Salme 31, vers 16: – ”Mit livsløb er i din hånd, red mig fra mine fjender og forfølgere.”
De åndelige principper, disse to skriftsteder handler om, hedder accept og overgivelse til Herren.
De handler om at tage imod livet, som det nu engang er, uden kritik. Uden at lægge skylden for det, der går galt, over på andre mennesker. Derimod at overgive det hele til Herren og lade ham stride for sig. Fæld heller ikke den dom, at dit liv er dårligt.
Skriftstederne handler om at overgive og tro på Herrens hjælp og selvfølgelig gøre det, du selv formår.
Skriftstederne beder os også om at forstå, at der er en mening med alt, hvad der sker i vores liv. At alt er godt, selv om det for os kan være totalt umuligt at se. Eller vi kunne sige, at alt vil blive godt, uanset hvordan det tager sig ud lige nu.
Bibelen kræver ikke, at du ligefrem skal synes om det, der sker i dit liv lige nu, f.eks. sygdom. Men du må acceptere, at det er, som det er lige nu. Da først kan du gøre noget ved det. Strudsen kan f.eks. ikke gøre noget ved noget som helst, så længe den står med hovedet skjult i busken. Når du accepterer virkeligheden, som den er lige nu, og ser den i øjnene, da først kan du træffe valg og ændre på den.
Når du lukker øjnene for virkeligheden, og det kan man gøre på mange måder, alkohol, narkotika, pillemisbrug, så benægter du, at det står i din magt at gøre noget ved din tilværelse. Så benægter du, at du har et valg.
Når du ikke vælger, så giver du faktisk andre fuldmagt over dit liv. Du gør dig selv til et offer for andre og udnævner andre til dine bødler. F.eks. som du gør det med læger og sygeplejersker. Desuden sylter du dig selv mere og mere i vrede og angst.
De fleste mennesker oplever tidspunkter i deres liv, hvor det ser ud, som om der ingen mening er med noget som helst. Da er det, at vi skal holde fast i Romerbrevets 8. kapitel, vers 28: – ”Vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud.”
Du tvivler på, om du elsker Gud, eller på, om du elsker Gud rigtigt. Det tror jeg, du gør et eller andet sted inden i dig. På din egen specielle måde.
Alt, hvad vi kommer ud for i livet, er faktisk forbigående. Men det, at du accepterer dit liv, er ikke et krav om, at du skal kunne lide det, der sker lige nu eller være indforstået med det. Det betyder heller ikke, at det, der sker, ikke kan påvirke dig dårligt. Men når du accepterer det, der sker, så frigør du dine følelser fra f.eks. vrede og frygt, så du kan se nøgternt på situationen og omstændighederne. Dernæst kan du så gøre dit for at ændre situationen og bede Gud om hjælp til det, du ikke magter.
Du opdager måske endda også, at det dårlige, der sker, faktisk ikke har noget med dig at gøre. Ikke er din skyld, så at sige. Men heller ikke andre menneskers skyld.
Kun når du lever i accept af dit liv, kan du træffe kloge valg. Man kan sige, at accept af livet er en slags indvielse til en højere livsforståelse, til et højere liv. Du går nemlig fra en urealistisk livs-forståelse ind i virkelighedens verden af sandheder og kendsgerninger.
Accept af dit liv, som det er, er modigt. Accept er også at gøre det, du må gøre, før du tvinges til at gøre det. Accept er respekt for dig selv, men også respekt for andre.
Når du accepterer dit liv, som det er lige nu og er parat til at træffe bevidste valg, så viser du respekt for den visdom, den styrke, den beslutsomhed, den hjælp, som er i Helligånden. Glem ikke, at Helligånden bor i dig.
Selv om andre skulle træffe valg, der involverer dig og som sårer dig, så ved du også, at du vil få styrke og mod til at komme igennem konsekvenserne, uden at du bebrejder andre din sårethed.
Der er ikke ret mange af os, der bryder sig om myrer, når vi er på skovtur. Men du ved, at myrerne har mindst lige så meget ret til at være i skoven, som du har. Du lukker ikke øjnene for myrerne og drømmer, at de ikke er der. Nej, du træffer de nødvendige forholdsregler for at holde dem væk fra din kartoffelsalat og dit wienerbrød.
Accept af livet her på Jorden, som det nu engang er, er ikke det samme som bare at give op over for myrerne. Det er ikke at lade myrerne kravle rundt på dig, som de vil og spise af dit wienerbrød og din kartoffelsalat. Nej, det er at acceptere, at der vil være myrer på skovturen. Det er at acceptere, at der er nogle, der kan have andre behov end dine, og at det bare er i orden. Når du indser det, så bliver du bedre til at beskytte dig selv uden at træde på andre og uden at tilsidesætte andres behov.
Når du ikke længere er fyldt af vrede, frygt og følelsen af at være et offer for andre, så er det lettere at acceptere dit liv, som det er.
Det er lettere at acceptere sit liv, som det er, når vi bygger på tillid til Gud. Tålmodighed er også en god ting. Vær tålmodig, når du ser, at tingene ikke går, som du ønsker. Og måske heller aldrig kommer til det.
Accepter, at det, der er dit, vil komme til dig på den rette måde, og på præcist det rigtige tidspunkt. Accepter tålmodigt, at det, der ikke er til dig, ikke er til dig. Accept i bibelsk forstand handler altså om at stole på Gud i Jesus Kristus.
Orla Lindskov

Min oplevelse:
Smerterne er væk
Kære Orla Lindskov
Mange tak for salvedugen. Og smerterne er væk. Det er herligt.
Kærlig hilsen
A.