Kristen pige reddet fra æresdrab

Den Koptisk-Ortodokse Kirke i Egypten driver pigehjem, hvor man hjælper piger, der er kommet i konflikt med deres familie.- Hver eneste pige på pigehjemmet har en tragisk skæbne bag sig, siger biskop Tadros med en rolig afdæmpet stemmeføring.

– Vores hovedopgave er at genoprette børnenes personlighed, så de kan leve som almindelige mennesker, siger biskop Tadros, der er som en far for pigerne.

Vi sidder i smukt udskårne træmøbler i hjørnet af et stort lokale i bygningen, hvor den koptisk-ortodokse biskop i havnebyen Port Said har sit kontor. Biskoppen fortæller med glæde om pigehjemmet San Marina, og han udstråler fred, både når han taler om de alvorlige sager – og når han slår en let latter op i taknemmelighed over de piger, der er blevet hjulpet.
Pigehjemmet San Marina er en del af Den Koptisk-Ortodokse Kirkes sociale arbejde. Det er forbeholdt kristne piger, for hjemmet er indrettet i en af kirkens bygninger, og derfor må der efter egyptisk lov kun bo kristne på hjemmet.
Der er piger i alle aldre. Fælles for dem er, at de bor på hjemmet som følge af sociale eller kulturelle problemer i deres familie. For nogle er situationen den, at pigens mor døde, og da faderen senere giftede sig igen, blev hun behandlet så dårligt i den nye familie, at hun til sidst valgte at rejse hjemmefra.

Pige skulle dræbes

Biskop Tadros fortæller også om en pige, der risikerede at miste livet. Hun kom fra en by langs Nilen i Øvre Egypten omkring 400 km. syd for Port Said.
– Pigen havde haft et forhold til en mand, men ønskede efter nogen tid at vende tilbage til sin familie. Hendes far var ikke hjemme, da hun kom, og hendes mor sagde: ”Du må se at komme væk. Hvis din far kommer og ser dig, slår han dig ihjel.” For det, hun havde gjort, var meget skamfuldt. Derfor ville han dræbe hende. Moderen gav så datteren nogle penge, så hun kunne rejse til Kairo, og derfra tog pigen videre til Port Said. I bussen spurgte en kvinde, der sad ved siden af hende, hvorfor hun græd, og pigen fortalte, at hun havde problemer med sine forældre og ikke vidste, hvor hun skulle tage hen. Kvinden fandt ud af, at pigen var kristen, og hun lovede at tage hende med til præsten ved St. George Kirken, som kvinden boede lige ved siden af. Præsten tog dernæst pigen med til San Marina-hjemmet, hvor hun kom til at bo.
– Senere tog vi kontakt til familien, som i begyndelsen var meget afvisende og fastholdt, at hun skulle dræbes. Men lidt efter lidt begyndte isen at blive brudt, og det lykkedes at formilde familien, så pigen fik mulighed for at bede om tilgivelse – og efter to år kunne hun vende tilbage til sin familie. Hun er nu blevet gift og har det godt, siger biskop Tadros.
Vil det sige, at her er der tale om, at en kristen familie ville begå æresdrab?
– Ja, men den slags har ikke noget med religion at gøre. Det er noget kulturelt blandt mennesker fra Øvre Egypten. De er meget konservative, og når der sker noget så skamfuldt, er der ingen vej udenom. Men tak Gud, at han sendte hende til os, og at hendes liv blev reddet, siger biskop Tadros.
Det lykkes ikke altid at få pigerne forsonet med deres familie. I de tilfælde bliver pigerne på hjemmet, indtil de bliver gift.
– Vores hovedopgave er ikke at give dem mad og husly, men at genoprette deres personlighed, så de kan leve som almindelige mennesker, siger biskop Tadros.
San Marina-hjemmet blev oprettet i 1983. Dengang var der tre piger. Nu er der 55. Hvert år forlader omkring 10 piger hjemmet, fordi de bliver gift eller flytter tilbage til deres familie – og nye piger flytter ind. Den koptisk-Ortodokse Kirke har flere tilsvarende hjem andre steder i Egypten. Hjemmet i Port Said støttes af Danmissions projekt Fremtidsbørn.