Med eller uden kompas

Fra slutningen af 1960’erne lige til Berlin-muren faldt i 1989 afslørede H.K. Neerskov, hvordan de kommunistiske magthavere undertrykte og forfulgte anderledes tænkende – ikke mindst de kristne. (Se artikel)Nu bagefter virker det så naturligt og rigtigt. Men dengang i 60’erne og helt ind i 80’erne var det ikke ”politisk korrekt” at kritisere socialismen. Dengang skulle man være rød, hvis man ville frem i samfundet. Og det var de så… Lige fra skuespillere, universitetslektorer og studerende til journalister og politikere… Ja selv nogle teologer rødmede og tilpassede budskabet, så Jesus blev degraderet til bare en revolutionær socialist på linje med Che Guevara. Marxismen var deres evangelium.
Der var så rødt på universiteterne, at SF taltes med til ”højrefløjen”. Kun VS, DKP, KAP, SAP, DKP-ML og hvad de små fraktioner nu ellers hed, var ”rigtige”.
Der er ikke noget galt i at være socialist. Det gale er, hvis man er det, fordi de andre er det. Ligesom det er galt, hvis man nu er på højrefløjen eller i midten – fordi det er på mode. Det er uærligt. Man går på kompromis med sandheden.
Da muren faldt, fik en masse vendekåber travlt med at skifte ”holdning”. I dag sidder de igen ved magten. Sådan er ”verden”. Mange véd ikke, hvad de selv står for, fordi de ikke har noget kompas. For tiden løber de mange med på den umoralske og normløse bølge. Man følger strømmen – indtil man er kommet for langt ud og skaden er sket.
Når man er kristen – ikke blot levebrøds- eller navnekristen – men en ærlig, troende kristen, så tænker man anderledes end flertallet. Man har en anden ånd i sig end verdens ånd. Man kan ikke bare lade 5 og 7 være lige, selv om det ville være det letteste. Man må holde fast i det, man véd, er sandt. Man har fået øjnene åbnet for perspektiverne. Man har også fået øje på sit medmenneske.
Det kan være besværligt og upopulært. Det kan endda forhindre én i at gøre karriere. Men gennem alt besværet dannes din karakter og din integritet, fordi du i dit svage kar har en skat. (Se 2. Korrinterbrev 4 om Skatten i lerkar.)
Når det er svært at være anderledes, så fyld dig med Jesus Kristus. Med hans ord og hans ånd. Det giver fred i sjælen, nyt håb og kraft til at leve ægte – også i vores tid.